Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Çocuk Nefroloji

Çocuk Nefrolojisi Bölümü; 0-18 yaş aralığı çocukların idrar yolları ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır.

Doğumla ya da daha sonradan oluşmuş kronik ya da akut hastalıklar, uzun süreli ilaç kullanımı böbreklerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Şikayeti bulunup, polikliniğimize ayaktan başvuran hastalarımız Çocuk Nefrolojisi Uzman Hekimi tarafından değerlendirilip, tanısı konur ve takip edilerek tedavi edilir. Hastalıkların teşhis ve tedavisine ek olarak, koruyucu tedaviler uygulanabilir.

Polikliniğimiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi C Blok 1.katta hizmet vermektedir.


Çocuklarda İdrar Kaçırma (Gece - Gündüz)

 Çocuklarda gece ya da gündüz yineleyen şekilde idrar kaçırma çocukluk çağının en sık karşılaşılan üriner sistem (boşaltım sistemi) sorunlarından biridir.Normalde çocukların çoğu hem tuvalet eğitiminin etkisi hem de mesane kapasitesinin gelişmesi sonucu 2-4 yaş arasında idrarlarını hem gece hem de gündüz tutmayı becerirler. Gece altını ıslatma çoğu zaman mesane gelişimindeki gecikmenin bir sonucudur. Bu nedenle de yaşa bağlı olarak sıklığı azalır.

İdrar kaçırmanın nedenleri fizyolojik veya duygusal olabilir. Sıvı alımının kısıtlanması, gazlı içeceklerden uzak durulması gibi değişikliklerle sorun çözülmezse altında yatan diğer nedenler için uzman desteği almanız gerekir. İdrar yolu enfeksiyonları, kronik kabızlık, uyku problemleri ya da aşırı stres bu duruma yol açabilir.

Çocuklarda idrar kaçırma, gündüz veya gece görülebilir. Aileler için endişelendirici olsa da, sabırlı olmanız ve bu durumun çocuğunuzun suçu olmadığını hatırlamanız önemlidir.  Çocuk bilinçli olarak idrar kaçırmaz ve bu durumun önüne geçmenin birçok yolu vardır.

İdrar kaçırmanın yarattığı stresli durum nedeniyle de anksiyete ve kendine güven gibi idrar kaçırma kaynaklı psikolojik sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Gerektiğinde uzman desteği almak çocuğunuzun fizyolojik ve ruhsal sağlığını olumlu etkiler.


Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

Özellikle küçük yaştaki çocuklar için risk oluşturan idrar yolu enfeksiyonu, henüz gelişmekte olan böbrekler için tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.

 Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri; karın ağrısı, bulantı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, kusma, ateş, iştahsızlık, titreme, ishal olarak sıralanabilir. Tuvalet eğitimi olan bir çocuğun altını ıslatmaya başlaması, idrarın bulanık ve kötü kokulu olması idrar yolu enfeksiyonu belirtisi olabilir.


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

·          İdrar Yolu Enfeksiyonu

·          İdrar Kaçırma (Gece - Gündüz)

·          İşeme Disfonksiyonları

·          Hematüri

·          Proteinüri

·          Glomerulonefrit

·          Nefrotik Sendromu

·          Üriner Sistem Taş Hastalıkları

·          Kistik Böbrek Hastalıkları

·          Akut Böbrek Yetersizliği

·          Kronik Böbrek Yetersizliği

·          Böbrek Nakli (Transplantasyonu)

·          Trombotik-Mikroanjiopatik Böbrek Hastalıkları

·          Doğumsal Böbrek Anmalileri (Üreteropelvik Darlık, Üreterovezikal Darlık, Vezikoüreteral Reflü, Atnalı Böbrek, Ektopik Böbrek vs)

·          Sıvı Elektrolit Denge Bozuklukları

·          Asit Baz Denge Bozukluğu Hastalıkları (Renal Tubuler Asidoz, Bartter Sebdromu vs)

·          Romatolojik Hastalıkların Böbrek Tutulumları (FMF,Vakkülitler, HSP , SLE vs)

·          Hipertansiyon


Kliniğimizde Kullanılan Teknolojik Cihazlar

·          Hemodiyaliz

·          Periton Diyalizi

·          Böbrek Biyopsisi

·          Taş Kırma Ünitesi (ESWL)

·          Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümü

·          Radyolojik Tetkikler (USG,BT,MR Ürografi, VCUG)

·          Nükler Tıp Tetkikleri (DMSA, DTPA, MAG 3)

·          Mikroskop (İdrar İncelemesi)


NOT:  Çocuk Nefroloji Kliniği hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dâhili

Poliklinik

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi / C Blok / 1.Kat

0 (332) 310 50 00

31027 / 31028

Servis

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi / C Blok / 4.Kat

0 (332) 310 50 00

34024 / 34070

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

07 Haziran 2024