Merkez Hastane

Nükleer Tıp

NÜKLEER TIP NEDİR?

Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddeleri kullanan bir bilim dalıdır. Nükleer Tıp Bölümünde, hemen her organ sistemiyle ilgili çeşitli hastalıklarda fonksiyonel (işlevsel) görüntüleme yapılmaktadır.

Bölümümüzde 1 adet Gamma Kamera, 1 adet PET/BT bulunmaktadır.


GAMA KAMERA

Bölümümüzde bir adet iki detektörlü gama kamera bulunmaktadır. Gama kamera ile dinamik, statik ve SPECT görüntülemeleri yapılabilmekte, görüntüler PACS sisteminde depolanmaktadır.


BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN SİNTİGRAFİLER

·        Tc-99m Tiroid Sintigrafisi

·        Paratiroid Sintigrafisi

·        DTPA Böbrek Sintigrafisi

·        DMSA Böbrek Sintigrafisi

·        MAG3 Böbrek Sintigrafisi

·        Testis Sintigrafisi

·        Kemik Sintigrafisi

·        Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi

·        Myokard Perfüzyon Sintigrafisi

·        Lenfosintigrafi

·        Özafagus Transit Zamanı ve Motilite Çalışması

·        Mide Boşalma Süresi Hesabı

·        Gastroözefagial Reflü Sintigrafisi

·        Meckel Sintigrafisi

·        Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi

·        Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi

·        Dakriosintigrafisi


İNTRAOPERATUAR GAMA PROB UYGULAMALARI

Bölümümüzde paratiroid adenomlarının cerrahisinde gama prob cihazı ile ameliyat esnasında adenom yerinin tespitinde kılavuzluk yapılmaktadır. Ayrıca meme ve cilt kanserlerinin ameliyatları esnasında sentinel lenf nodu tespiti yapılmaktadır.


PET/BT

 PET/BT cihazı en son teknolojik donanıma sahiptir. Bu cihaz ile fonksiyonel ve anatomik görüntüleme bilgileri eş zamanlı olarak elde edilmektedir. PET/BT görüntülemesi onkolojik hastalıkların tanısında, evrelemesinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde, prognoz tayininde ve tekrarlayan hastalığın saptanmasında hayati önem taşımaktadır. Kalp kasının canlılığının ve beyin metabolizmasının değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Hastaların görüntüleme ve hazırlık aşamasındaki takip ve yönlendirilmesi kapalı devre kamera-anons sistemleri ile yapılmaktadır.


BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN PET/BT GÖRÜNTÜLEMELERİ

·        PET ile Tümör Görüntüleme (FDG ile)


Bölümümüzde Yakında Yapılması Planlanan PET/BT Görüntülemeleri

·        PET ile Prostat Kanseri Görüntülemesi (Ga-68 PSMA)

·        PET ile Nöroendokrin Tümör Görüntüleme (Ga-68 DOTATATE)

·        PET ile Miyokard Görüntüleme (FDG ile)

·        PET ile Beyin Görüntüleme (FDG ile)


Bölümümüzde Yakında Yapılması Planlanan Radyonüklid Tedaviler

·        Radyoaktif İyot Tedavisi (I-131)

·        Nöroendokrin Tümör Tedavisi (Lu-177 DOTATATE)

·        Prostat Kanseri Metastazı Tedavisi (Lu-177 PSMA)


Hastalar İçin Bilgiler

Görüntüleme Yapılacak Hastalar İçin Bilgiler

1.     Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yaptırmak istediğiniz tetkikler için randevu almanız gerekmektedir. Her tetkikin (acil vakalar dışında) yapıldığı bir gün veya günler vardır. Randevunuzu randevu sekreterliğimizden, doktorunuz tarafından doldurulmuş Nükleer Tıp istek formu ile birlikte geldiğiniz taktirde alabilirsiniz.

2.     Sekreter randevunuzu verirken tetkik günü gelirken nasıl bir hazırlık yapmanız gerektiğini açıklayan form vermektedir.

3.     Nükleer Tıp Anabilim Dalında yapılan tetkikler hastaya düşük dozda radyoaktif madde verilerek yapılan tetkiklerdir. Verilen radyoaktif maddelerin hiç bir yan etkisi ve alerjisi yoktur.

4.     Tetkik günü randevu saatinde istek kâğıdınız ve dosyanız ile birlikte sekreterliğimize müracaat ediniz. Sekreterimiz gerekli işlemleri yaptıktan sonra size gelen hasta sırasına göre bir numara verecektir.

5.     Daha sonra hastalıkla ilgili öykünüz sizden alınacak ve sıra numarasına göre tetkik ile ilgili işlemleriniz başlayacaktır.

6.     Hastalık öykünüz alındıktan sonra hemşire tarafından radyoaktif madde uygulaması yapılacaktır.

7.     Radyoaktif madde uygulaması yapıldıktan sonra verilen maddenin vücutta yeterli yayılabilmesi için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bekleme süresi tüm tetkiklere göre değişmektedir. Bazı tetikler birkaç seansta olmaktadır. Bu konuda teknisyenlerimiz ve hemşirelerimiz tarafından size bilgi verilecektir.

8.     Çekim için verilen saatte geldiğinizde lütfen bekleme salonunda oturunuz. Sıra numarasına göre çekiminizi yapacak teknisyen tarafından çağırılacaksınız.

9.     Tüm tetkiklerin çekim süreleri birbirinden farklı olduğu için bekleme süreleri de farklıdır. Ancak acil hasta geldiğinde bu süreler değişebilir.

10.   Lütfen randevu saatine ve radyoaktif madde uygulaması sonrası çekim saatine zamanında geliniz. Randevu saatinizde bulunamadığınız takdirde sıradaki hasta çekime alınabilir ve bazı durumlarda da çekiminizin iptal edilmesi gerekebilir.

11.    Kadın hastalar için: Nükleer Tıp işlemlerinde radyoaktif ilaçlar kullanıldığı için bu işlemler Hamile ya da Hamilelik şüphesi olan hastalarda yapılamaz. Böyle bir durumunuz varsa mutlaka önceden bilgi vermeniz gerekir.

12.    Çekiminiz tamamlandıktan sonra hamile kadınlardan ve 1 yaşının altındaki çocuklardan belli bir süre uzak kalmanız gerekmektedir. Bu süre hakkında bilgiyi teknisyenlerimizden, hemşirelerimizden ve doktorlarımızdan alabilirsiniz.

13.    Tüm hastaların raporları en geç bir hafta sonra randevu sekreterliği tarafından verilmektedir.


NOT:  Nükleer Tıp Kliniği hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dâhili

Nükleer Tıp

Genel Hastane /-1. Kat

0 (332) 310 50 00

58419 / 58420

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

06 Haziran 2024