Opsiyonel Tetkikler
29 Kasım 2023

Anti-HIV

Gaitada Gizli Kan

Akciğer PA(Tek Yön)

Tüm Abdomen US

MR

Meme Ultrasonu

Mamografi

Pap Smear Test

Elektrokardiyografi

Transtorasik Ekokardiyografi (Doppler+renkli+M+B mode)

Efor Test

Prostat Spesifik Antijen

İnsulin

CA 125

CA 15-3

CA 19-9

 

(Bu listedeki tetkikler hekiminizin sizin için ihtiyaç olduğunu düşünmesi halinde isteyebileceği tetkiklerdir. Standart paket içeriklerine dâhil değildirler ve her bir tetkik için ayrıca ücretlendirilirsiniz. Bu ekstra tetkiklerden herhangi birisi sizin için gerekli ise, check-up paketinize eklenmeden önce hekiminiz tarafından bilgilendirileceksiniz.)