İş Sağlığı ve Güvenliği
21 Temmuz 2022

 

     İş Sağlığı ve Güvenliği Polikliniği sağlık ve güvenlik arasında bağ oluşturma özelliğindedir. Çalışma ortamının risklerinin hekimler tarafından en aza indirilmesi için hastane içi güvenliğin sağlaması amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalar sayesinde kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının da büyük ölçüde önüne geçilmeye çalışılarak kesintisiz sağlık hizmeti sunulması amaçlanmaktadır

     İş Sağlığı ve Güvenliği Polikliniği olarak öncelikli görevimiz hastanede sağlık gözetimini sağlamak ve çalışanlara yol göstermektir. Çalışma ortamına ait herhangi bir tasarım eksikliği var ise bu konuda idareyi bilgilendirmeye ve çözüm yolu konusunda yardımcı olmaya çalışmaktadır.

     İş Sağlığı ve Güvenliği Polikliniği personelin kullanacağı koruyucuların seçilmesi, çalışanların sağlık durumlarının incelenmesi ve gözetiminin gerçekleştirilmesi, yapılan iş sebebiyle oluşabilecek stres faktörlerini araştırmak ve çalışanları bundan korumak için gerekli etkinlikleri gerçekleştirmek, çalışanların fiziksel ve psikolojik kapasitelerini tartarak iş ile uyumları hakkında yetkiliye danışmanlık yapmaktır.

    Çalışanların periyodik olarak yıllık sağlık kontrolleri de polikliniğimiz tarafından yapılmaktadır. Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verilmektedir.

     Meydana gelmiş olan meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermediği halde bu riski taşıyan durumların tespiti yapılmaktadır

Çalışanların sağlık geçmişinin incelenmesinin yanında giriş, işe dönüş, sağlık kontrollerinin düzenli bir şekilde devamının sağlanması ve koruyucu sağlık müdahaleleri polikliniğimiz tarafından yapılmaktadır.