KVC- Göğüs Hastanesi

Kardiyoloji

Kardiyoloji Kliniğimiz, deneyimli hekim kadromuz ve alanında uzman ekibimiz ile hastalarımıza üstün kalitede sağlık hizmeti sunmaktadır. Hastalarımızın sağlığına en iyi şekilde hizmet etmek amacıyla, modern sağlık bakım olanakları ve çağın gerektirdiği teknolojik cihazlar kullanılarak tanı ve tedavi hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Kliniğimizde Selektif Koroner Anjiyografi, Aort Kökü Görüntülemesi ve Baypas (Bypass) Kontrolü, Sağ - Sol Kalp Kateterizasyonu, Pulmoner Basınç Ölçümü - Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi, Perkütan Koroner Balon ve Stent Uygulaması, Kronik Total Oklüzyon (CTO) işlemleri, kalıcı Kalp Pili ve ICD uygulaması gibi özellikli işlemler yapılmaktadır. Hastalarımızın tanı ve tedavisi için gerekli durumlarda Kardiyoloji – Kalp Damar Cerrahisi konseyi yapılarak karar verilmektedir.

Kadromuzda 2 Doçent Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Başasistan Uzman Doktor, 13 Uzman Doktor, 8 Poliklinik (Efor Testi, Holter, Eko ve TEE) Hemşiresi, 20 Servis Hemşiresi, 23 Yoğun Bakım Hemşiresi, 18 Koroner Anjiyografi Hemşiresi, 2 Radyoloji Teknikeri, 3 Sorumlu Hemşire ve toplam 13 Sekreter görev yapmaktadır.

Kliniğimiz Kardiyoloji Poliklinik hizmeti KVC- Göğüs Hastanesi, Z Blok 1.katta 10 poliklinik odasında verilmektedir. Polikliniğimiz bünyesinde Ekokardiyografi Odası, Trans Özofageal Ekokardiyografi (TEE) Odası, Bay-Bayan EKG Odası, Ritim Holter Odası, Tansiyon Holter Odası ve Bay-Bayan Efor Testi Odası bulunmaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde KVC - Göğüs Hastanesi, Z blok 2. Katta 13 yataklı 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır. Yoğun bakım ihtiyacı duyulan özellikle kalp krizi geçiren hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Merkez Hastane 2. Katta Anjiyografi Ünitesi mevcuttur. Anjiyografi Ünitemizde, kliniğimiz bünyesinde 2 adet Koroner Anjiyografi Cihazı bulunmaktadır. 7 gün 24 saat acil ve elektif koroner girişimler yapılarak hastalarımıza hizmet sunulmaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde KVC - Göğüs Hastanesi, Z Blok 3. Katta 42 yataklı Kardiyoloji Servisi bulunmaktadır. Girişimsel veya medikal tedavi uygulanan hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır.

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği olarak deneyimli kadromuz ve 2 nöbetçi Uzman Doktorumuz ile kalp krizi geçiren hastalarımıza 7 gün 24 saat Acil Koroner Anjiyografi desteği sunulmaktadır.


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Esansiyel Hipertansiyon
 • Dirençli Hipertansiyon
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Yetmezliği
 • Supraventriküler Taşikardiler
 • Ventriküler Taşikardiler
 • Bradiaritmiler
 • Perikardiyal Hastalıklar
 • Baş Dönmesi ve Senkop
 • Kalp Kapak Hastalıkları (Mitral, Aort Kapak vb.)
 • Asendan Aort Anevrizması
 • Doğuştan Kalp Hastalıkları
 • Miyokart Enfarktüsü
 • Stabil Angina Pectoris ve Unstable Angina Pectoris
 • Dilate Kardiyomiyopati ve Hipertrofik Kardiyomiyopati
 • İskemik Kardiyomiyopati

Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler

 • Selektif Koroner Anjiyografi
 • Perkütan Koroner Balon ve Stent Uygulaması
 • Sağ ve Sol Kalp Kateterizasyonu
 • Pulmoner Basınç Ölçümü - Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
 • Kronik Total Oklüzyon İşlemleri
 • Kalıcı Kalp Pili ve ICD Uygulaması

Kliniğimizde Kullanılan Teknolojik Cihazlar

 • Koroner Anjiyografi Cihazı
 • İntraaortik Balon Pompası
 • Transtorasik ve Transözofageal Ekokardiyografi Cihazı
 • Ritim ve Tansiyon Holter Cihazı

Kliniğe Bağlı Üniteler

 • Kalp Merkezi

Kliniğimizde Kardiyoloji Poliklinik hizmeti KVC - Göğüs Hastanesi Z Blok 1.katta 10 poliklinik odasında verilmektedir. Kalp Merkezi içinde Kardiyoloji Polikliniklerimizde Esansiyel Hipertansiyon, Kalp Yetmezliği, Atriyal Fibrilasyon, Kalp Kapak Hastalıkları, Koroner Arter Hastalığı, Kardiyak Ritim Bozukluğu tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Kalp merkezi içinde tanı amaçlı Ekokardiyografi ve TEE Odası, EKG ve Efor Odaları, Tansiyon ve Ritim Holter Odası mevcuttur.

 • Kardiyoloji Servisi

Kliniğimiz bünyesinde KVC - Göğüs Hastanesi (Z Blok) 3. Katta 13 yataklı 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan özellikle kalp krizi geçiren hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır.

 • Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

Kliniğimiz bünyesinde KVC - Göğüs Hastanesi (Z Blok) 2. Katta 13 yataklı 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan özellikle kalp krizi geçiren hastaların takip ve tedavisi yapılmaktadır.

 • Koroner Anjiyografi Ünitesi

Merkez Hastane 2. Katta Anjiyografi Ünitesi mevcuttur. Anjiyografi ünitesinde kliniğimiz bünyesinde 2 adet koroner anjiyografi cihazı mevcuttur. 7 gün 24 saat acil ve elektif koroner girişimler yapılarak hastalarımıza hizmet sunulmaktadır.


NOT: Kardiyoloji Kliniği hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz. 

Klinik İletişim Bilgileri

Konumu

İletişim

Dahili

Poliklinik

KVC – Göğüs Hastanesi / Z Blok / 1.Kat

0 (332) 310 50 00

71154

Servis

KVC – Göğüs Hastanesi / Z Blok / 3.Kat

0 (332) 310 50 00

73046 / 73024

Koroner Yoğun Bakım

KVC – Göğüs Hastanesi / Z Blok / 2.Kat

0 (332) 310 50 00

72028

Koroner Anjiyografi

Merkez Hastane / 2.Kat

0 (332) 310 50 00

8362

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

   

10 Haziran 2024