Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.

  • Öz değerlendirmeleri yönetmek

  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek

  • Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (Anket uygulamaları,anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirmealışmaları,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi…) yönetmek.

  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.

  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

  • SKS çerçevesinde belirlenen komiteler üye olarak katılmak


10 Ağustos 2023