KVC- Göğüs Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

Kliniğimiz, Konya Şehir Hastanesi KVC-Göğüs Hastalıkları hastanesinde yer almaktadır. Polikliniğimiz zemin katta, yatan hasta servislerimiz ise zemin ve 4. kat yer almaktadır. Zemin kattaki serviste tüm odalar tek kişilik olup, 2 tanesi solunum yolu izolasyonuna imkân veren özel havalandırma sistemi de içeren toplamda 12 oda bulunmaktadır. 4.kattaki serviste kliniğimize ait çift kişilik 2 oda, tek kişilik 7 oda olmak üzere toplamda 11 yatak bulunmaktadır. Odaların tamamı lavabo, banyo-tuvalet, televizyon, buzdolabı ve refakatçi istirahatini de sağlayacak şekilde tefriş edilmiştir.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Kliniğimizde menenjit, sepsis, üriner sistem enfeksiyonları, deri yumuşak doku enfeksiyonları, kronik viral hepatitler, enfeksiyoz ishaller, bruselloz, sıtma, tularemi, KKKA, HIV-AIDS, organ transplantasyon hastaları, kemik-eklem enfeksiyonları, nedeni bilinmeyen ateş, hastane kaynaklı enfeksiyonlar gibi hastalıkların tanı, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Diğer kliniklerde tedavi alan hastalarda gelişen enfeksiyonlarla ilgili konsültasyonlar yapılmakta ve yoğun bakım üniteleri gibi özellikli birimlerde belirli günlerde vizit gezilerek antimikrobiyal tedavileri düzenlenmektedir. Kliniğimizde tanısal olarak lomber ponksiyon yapılabilmekte ve kronik hepatit hastaların karaciğer iğne biyopsisi ultrasonografi eşliğinde girişimsel radyoloji tarafından yapılabilmektedir.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) yoğun bakım ünitesi ve özellikli birimlerde invaziv alet ilişkili enfeksiyonların ve çoklu ilaç dirençli patojenlerle gelişen enfeksiyonların sürveyansı, hastane geneli temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri, tüm klinik ve laboratuvar birimlerinde enfeksiyon kontrol uygulamalarının denetimi, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Nasıl Muayene Olurum:

KVC-Göğüs Hastanesi Z Blok zemin katta polikliniğimize MHRS sistemi üzerinden 182 numaralı telefon ile ya da İnternet üzerinden hekimlerimize randevu alınarak veya doğrudan başvuru yapılarak muayene olunabilmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Doktorlarımız

Uzm. Dr. Arzu TARAKÇI

Uzm. Dr. Şule ÖZDEMİR ARMAĞAN

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Uzm. Dr. Tamer Sami PELİTLİ

Uzm. Dr. Yakup GEZER

Uzm. Dr. Muhammet Rıdvan TAYŞİ 

04 Eylül 2023