KVC- Göğüs Hastanesi

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Kliniğimiz, solunum sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında uzman hekim kadrosu ve modern teknolojik donanımı ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak; öksürük, balgam, horlama, hırıltılı solunum, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, gece terlemesi, ateş, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi şikâyetlere neden olabilmektedir. Kliniğimizde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkândan yararlanılmaktadır.

Kliniğimizde 1 Profesör Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 9 Uzman Doktor, 3 uzmanlık eğitimi alan Asistan Doktor, 1 Poliklinik Sorumlu Hemşiresi, 1 Servis Sorumlu Hemşiresi, 31 Servis Hemşiresi, 1 Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi, 29 Yoğun Bakım Hemşiresi ve 9 Tıbbi Sekreter görev yapmaktadır.

Kliniğimiz Göğüs Hastalıkları Poliklinik hizmeti, KVC – Göğüs Hastanesi Z Blok 1.Katta 11 poliklinik odasında verilmektedir. Ayrıca Göğüs Hastalıkları Polikliniğimiz içerisinde 2 adet İleri Solunum Fonksiyon Testi (SFT)  Odası ve 1 adet Difüzyon (DLCO) Testi Odası hastalarımıza hizmet vermektedir.

KVC – Göğüs Hastanesi Z Blok 5.Katta 2 adet ve 6. katta 1 adet Göğüs Hastalıkları Servisimiz bulunmaktadır. Bu servislerde 17 tek yataklı, 24 çift yataklı olmak üzere toplam 41 oda bulunmakta ve 65 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Odaların tamamında lavabo, banyo-tuvalet ve her hastaya ait televizyon, buzdolabı ve refakatçi koltuğu mevcuttur. Servisimiz bünyesinde 1 adet Uyku Ünitesi, 3 adet Muayene Odası ve yatağa bağımlı ya da bilinçsiz hastalara, güçsüz bireylere vücudun temizlenmesi için kullanılan 1 adet Sedyeli Banyo Odası yer almaktadır. Karbondioksit yüksekliği bulunan Tip 2 solunum yetmezliği olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastalarımızın kullanımı için 13 adet BİPAP Cihazı ve EKG Çekim Cihazı göğüs hastalıkları servisimiz bünyesinde yer almaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde KVC – Göğüs Hastanesi Z Blok 2.Katta ikisi İzole Oda olmak üzere toplam 16 yataklı Üçüncü Basamak Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi bulunmakta, hastalarımızın tedavi süreçlerinde ihtiyaç durumuna göre müstakil odalarda hasta bakım hizmetleri yürütülmektedir. Yoğun Bakım Ünitemizde 16 Monitör, 16 Ventilatör, 16 Beslenme Pompası, 6 adet Çiftli Pump, 10 adet Tekli Pump, 1 adet Detaylı Ultrason Cihazı, 1 adet Hemofiltrasyon Cihazı ve 5 adet High Flow Cihazı bulunmaktadır.

Hastanemiz Merkez Binasının 2. katında yer alan ameliyathanemizde 1 adet elektif ameliyat odamız bulunmaktadır. Ameliyat odamız güncel teknolojik ekipmanlar ile donatılmış ve tüm cerrahi prosedürlerin uygulanmasına imkân tanımaktadır. Ameliyathanemizde 1 adet EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografik Biyopsi) cihazımız mevcuttur.

EBUS Yöntemi, normal bronkoskopik yöntem ile tanı konulamayan kanser şüphesi olan olgularımızdan, mediastinal ve hiler lenf nodu örneklemesi yapılmaktadır. Ayrıca sık karşılaştığımız Sarkoidoz ve Tüberküloz (Verem) gibi kronik granülomatöz hastalıkların tanısını da yine benzer şekilde EBUS cihazımızla lenf nodu örneklemeleri ile yapabiliyoruz. Akciğer dışı kanseri olan olgularımızda, metastatik lenf nodunu doğrulamak için yine EBUS cihazımızla biyopsiler alabilmekteyiz.

Girişimsel Ünitemizde bir adet tanısal Bronkoskopi Cihazımız mevcuttur. Bu cihazımızla, akciğer kanseri şüphesi olan olgularımız değerlendirilmektedir. Ayrıca, bakteriyolojik ve patolojik tanısal LAVAJ da alınabilmektedir.


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Üst ve Alt Solunum Yolu Hastalıkları
 • Astım
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 • İnterstisyel Akciğer Hastalığı
 • Pulmoner Emboli
 • Akciğer Kanseri
 • Hemoptizi (Kanlı Balgam)
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Plörezi (Akciğer Zarında Sıvı Birikmesi)
 • Pnömotoraks (Akciğerin Sönmesi)

Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler

 • Bronkoskopi
 • Endobronşiyal Ultrasonografi
 • Göğüs İçi Sıvı Boşaltılması (Torasentez)
 • Toraks Ultrasonografi
 • Toraks BT

Bölüme Bağlı Üniteler

Uyku Ünitesi

Konya Şehir Hastanesi Uyku Ünitemiz; 4 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Ünitemizde en sık tarif edilen Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromuna (OSAS) yönelik şikâyetler; uykuda nefes durması, horlama, uykuya dalmada güçlük, uykudan sık uyanma, kısalmış uyku süresi, huzursuz uyku, gündüz yorgunluğu ve uykuya meyildir.

Kliniğimizde Uyku Apnesi Sendromu tanısı Uyku Ünitemizde yapılan Polisomnografi (PSG) Uyku Testi ile konulur. Modern ekipmanlar ile hastalarımızın tüm verileri, eğitimli ve deneyimli teknisyenler eşliğinde kaydedilmektedir.

Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel bir odada hastalarımız uyurken gece boyu izlenir. Uyku testi sırasında hastalarımıza uyuması için herhangi bir ilaç verilmez, doğal uyku zamanında kayıt yapılır. Hastalarımızda uyku hastalığının var olup olmadığı, varsa hastalığın şiddeti belirlenir. Uyku Apnesi Sendromu tanısı konulduktan sonra, hastalarımızın tedavisinde kullanılacak PAP Cihaz ve basınç belirlenmesi için ikinci kez uyku laboratuvarında test için yatış yapılır.


NOT:  Göğüs Hastalıkları Kliniği hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri 


Konumu

İletişim

Dahili

Poliklinik

KVC – Göğüs Hastanesi / Z Blok / 1.Kat

0 (332) 310 50 00

71124

Servis

KVC – Göğüs Hastanesi / Z Blok / 5.Kat, 6.Kat

0 (332) 310 50 00

75049 / 75024 /76039

Yoğun Bakım

KVC – Göğüs Hastanesi / Z Blok / 2.Kat

0 (332) 310 50 00

72013 / 72014

Ameliyathane

Merkez Hastane / 2. Kat

0 (332) 310 50 00


Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA10 Haziran 2024