Sağlık Rehberi

Refakatçi Politikamız

• Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

• Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.

• Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kartlarını üzerinde taşımak mecburiyetindedir. 

• Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 

• Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

• Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.

• Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

• Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.

• Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

• Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir. 

• Süresi biten refakatçi kartları yenilenmelidir. 

• Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

• Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

• Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

• Bayan servislerinde yatan hastaların yanında erkek refakatçi alınmaz.

• Hastalar teşhis ve tedavi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla her aşamada işbirliği yapmalıdırlar.

• Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde refakatçı ve ziyaretçi kuralları ilgili bölüm, klinik tarafından belirlenir. Özellikli hasta grupları bakım talimatlarında tanımlanır.

14 Haziran 2022