Sağlık Rehberi

Hasta Ziyaret ve Ziyaretçi Kuralları

 • Hasta ziyareti sadece ziyaret saatlerinde yapılmalıdır (saat 13:00-14:00 / 18:00-19:00).
 • Çocuklar hasta ziyaretine getirilmemelidir.
 •  Ziyaret süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
 • Hasta ziyareti bir defada 2 kişi ile sınırlı olup, bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Hastanın sağlığı açısından ziyarete temiz giysilerle gelinmesi önemlidir.
 • Sağlık Kuruluşları içinde sigara içilmesi yasaktır.
 • Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil.), çiçek, çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmesi yasaktır.
 •  Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 •  Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Hasta başı cihazları ve yatak kumandası gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya bunlarla oynanmamalıdır.
 • Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir yiyecek veya içecek getirilmemelidir.
 • Hasta ziyaretinde herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
 •  Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Hasta ziyaret saatleri dışında, ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

  Hastanemizin Yoğun Bakım, yanık ünitesi ve çocuk servisine ziyaret uygulaması ilgili klinik hekiminin vereceği karar doğrultusunda ve ilgili birimlerin kendi oluşturduğu özel ziyaret politikaları olabilir; buna uyulması zorunludur. (örneğin çocuk kliniği)

  ÖZELLİKLİ BİRİMLER İÇİN ZİYARETÇİ KURALLARI:

  • Bir ziyarette hasta yakınlarından en fazla 1 (bir) kişi hastayı görebilir.
  • Hasta yakınları Yoğun Bakım ünitesine girerken dış kapı ile iç kapı arasında galoş, önlük takarlar.
  • Mutlaka el dezenfektanı kullanarak Yoğun Bakıma girerler ve ziyaretlerinigerçekleştirirler. Yoğun Bakım ünitesinden çıkarken tekrar el dezenfektanı ile el hijyeni sağlarlar.
  • Hasta yakınlarının ziyaret sırasında Yoğun Bakım Ünitesi giriş ve çıkış kurallarınaazami derece uyum göstermeleri sağlanarak, bilgi güvenliğine ve mahremiyet kurallarına dikkat edilir.
  • Hastanın ihtiyaçları, hastayı kabul eden ve takibini yapan hemşire tarafındanbelirlenerek, hasta yakınlarına bildirilir.

   

  KİMLER HASTA ZİYARETİNE GELMEMELİDİR?

  • 12 yaş altı çocukların,
  • Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikayeti olanların,
  • Enfeksiyona yatkınlığı olanların
  • Herhangi bir kronik hastalığı olanların hasta ziyaretine gelmemesi gerekir.

03 Mayıs 2023