Sağlık Rehberi

Ziyaretçi Kuralları

REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usulüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

 • Ziyaret saatleri her gün öğlen saat 13.00 ile 14.00 akşam 18.00 ile 19.00 arasındadır.
 • Hasta ziyaret saatleri dışında ziyarete gelinmemesi önemle rica olunur.
 • Ziyaret saatlerinde çok sayıda ziyaretçi getirilmesi temizlik ve tedavi hizmetlerini güçleştirmekte, hastane dışından birçok mikrobun hastaneye girmesine sebep olmaktadır.
 • 12 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı olanlar, enfeksiyon almaya yatkın kişiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrasında ellerinizi yıkayınız veya el antiseptiği kullanınız.
 • Hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz kullanınız.
 • Yataklara oturmayınız.
 • Yüksek sesle konuşmayınız ve gürültü yapmayınız.
 • Ziyaret sürenizi kısa tutunuz.
 • Yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
 • Çiçek getirmeyiniz.
 • Birimlere göre ziyaretçi kuralları farklılık gösterebilir. Lütfen belirtilen ziyaret kurallarına uyunuz.   
 • Özellikli Hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde refakatçı ve ziyaretçi kuralları ilgili bölüm, klinik tarafından belirlenir. Özellikli hasta grupları bakım talimatlarında tanımlanır.
 • Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaretleri, ebeveyn eşliğinde Salı-Perşembe-Cumartesi-Pazar günleri öğlen saat 13.00 ile 14.00 akşam 18.00 ile 19.00 arasındadır.

03 Mayıs 2023