İdari Birimler

Sağlık Bilgi Sistemleri

Sağlık Bilgi Sistemleri'nin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili  politika, strateji ve standartların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
b) Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
c) Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ç) Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek,
d) Başhekim tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

08 Ağustos 2023