Hastanemiz

Kalite Politikamız

  • Sağlıkta kalite ve verimlilik standartları ile bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenilir, güler yüzlü sağlık hizmeti sunumuna bağlılık.
  • Sağlık teknolojilerinin sunduğu imkanların optimum kullanımını gözetmek.
  • Hasta ve çalışan mahremiyeti ile güvenliği ilkelerini benimsemek.
  • Hizmetin her aşamasında hasta ve çalışan memnuniyetini gözetmek.
  • Disiplinler arası ve mesleki etik değerlere bağlılık göstermek, topluma, çevreye ve yasalara saygılı olmak.
  • Sağlık hizmetlerinin etkililiğini ve etkinliğini arttırarak kaliteli, profesyonel hizmet sunmak
  • Halkı, sağlık çalışanlarını, tıp eğitimi alanları ve bilim insanlarını eğitmek.
  • Ekip ruhunu benimseyerek sürekli iyileşme ve gelişmeye açık olmak.
  • Ortak amaçlar doğrultusunda, üretilen bilimsel bilgiyi paydaşlarımızla kullanacak ortamlar hazırlamayı özendirme


08 Ağustos 2023