Erkekler İçin(65 Yaş Üstü) Detaylı Check- Up Paketi
10 Kasım 2023

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 

Kolestrol ( Total)

LDL

HDL

Açlık Kan Şekeri

AST (SGOT)

ALT (SGPT)

Biluribin (Total)

Albumin

Kreatinin

Üre

Demir

Demir Bağlama

Ferritin

Potasyum

Sodyum

Kalsiyum

Vit B12

Kan Sayımı

Trigliserid

TSH

Anti-HBS

Sedimantasyon

Tam İdrar Analizi

Gaitada Gizli Kan

Folat

Ürik Asit

İnsülin

Hemoglobin A1c

Vitamin D

CRP

GGT (G-Glutamil Transferaz)

Alkalen Fosfataz

Anti HCV

Elektrokardiyografi

Transtorasik Ekokardiyografi (Doppler+renkli+M+B mode)

Efor Test

Kemik Ölçüm