KVC- Göğüs Hastanesi

Kalp Damar Cerrahi

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimiz, kalbin ve dolaşım sisteminin bileşenleri olan atardamar, toplardamar ve lenf damar olmak üzere 3 ayrı damar sistemlerindeki tüm hastalıkların teşhis ve tedavisinin yapıldığı kliniktir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimiz; Konya ili ve çevre iller başta olmak üzere, tüm Türkiye’den ve yurtdışından başvuran erişkin bireylerin kalp ve damar hastalıklarının teşhis edildikten sonra, tedavinin belirlenip uygulandığı ve tedavi sonrası takibinin yapıldığı bir merkezdir. Merkezimizde teşhis ve tedavide en son teknolojik cihazlar, ileri düzey sistem ve teknikler kullanılmakta olup, açık cerrahi, kapalı cerrahi ve endovasküler işlemlerin tamamı tecrübeli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Kliniğimiz bakanlığımızca belirlenen şartları sağlayarak, Konya’mızın ilk “Kalp Merkezi” statüsünü kazanmıştır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde 2 Profesör Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Başasistan, 6 Uzman Doktor, 5 uzmanlık eğitimi öğrencisi Asistan Doktor, 10 Servis Hemşiresi ve 1 Servis Sorumlu Hemşiresi, 12 Yoğun bakım Hemşiresi ve 1 Yoğun bakım Sorumlu Hemşiresi, 12 Ameliyathane Hemşiresi, 8 Perfüzyonist ve 5 Sekreter görev yapmaktadır.

Kliniğimiz poliklinik hizmetini Kalp Damar Cerrahisi (KVC) - Göğüs Hastanesi Z Blok zemin katta bulunan, her gün iki poliklinik odasında sunmaktadır. Tüm polikliniklerimiz hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir.

Kalp Damar Cerrahisi (KVC) - Göğüs Hastanesi Z Blok 4. Katta bir adet yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi bulunmaktadır. Bu servislerde 10 tek kişilik ve 8 çift kişilik odalarda toplam 26 yatak sayısı ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Odaların tamamında lavabo, banyo-tuvalet ve her hastaya ait televizyon, buzdolabı ve refakatçi kanepesi mevcuttur.

Konya Şehir Hastanesi Merkez Binasının 2. katında yer alan ameliyathanemizde, kliniğimizin 4 ameliyat odası vardır. Bu odalardan bir tanesi Konya’mızın ilk ve tek olma özelliğinde olan modern ekipman ve tıbbi cihazlarla donatılmış Hibrit Ameliyat Odasıdır.


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Erişkinlerde Doğuştan Kalp Anomalileri
 • Kalp Kası Hastalığı
 • Kalp Zarı Hastalıkları (Perikard)
 • Kardiyak Tümörler
 • Büyük Damar Hastalıkları (Aort ve Pulmoner Arter)
 • Damar Genişleme Hastalıkları (Anevrizma)
 • Atar Damar Hastalıkları (Periferik Arter Hastalığı)
 • Şah Damar Hastalıkları (Karotis Arter Hastalıkları)
 • Toplar Damar Hastalıkları (Venöz Yetmezlik-Varis)
 • Derin Ven Trombozu
 • Hemodiyalize Girilebilmesi İçin Fistül- Kateter İşlemleri

Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler

 • Koroner Baypas (Bypass) Ameliyatları
 • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi ( Küçük Kesi Yöntemi)
 • Hibrit Kalp ve Damar Cerrahi İşlemler
 • Kalp Kapak Onarım ve Replasmanları
 • Kalp Tümörü Tedavileri
 • Kalp Zarı Cerrahileri (Perikardit, Perikardiyal Efüzyon, Tamponat)
 • Erişkinlerde Doğuştan Kalp Hastalıkları Cerrahi Tedavileri (ASD, VSD, Aort Koarktasyonu)
 • Ekstrakorporeal Dolaşım Desteği (ECMO)
 • Aort Anevrizmaları, Aort Diseksiyonu Cerrahi Tedavileri
 • Aort Anevrizmaları, Aort Diseksiyonu Endovasküler Tedavileri
 • Periferik Damar Hastalıkları Cerrahisi
 • Karotis Arter Cerrahisi (Darlık, Tıkanıklık)
 • Periferik İnvaziv İşlemler (Balon, Stent, Anjiyo)
 • Varis Cerrahisi (Açık Cerrahi, Radyofrekans Ablasyon Cerrahisi)
 • Varis Damar Genişlemelerine Köpük Tedavisi (Skleroterapi)
 • Hemodiyaliz Erişim Cerrahisi (Fistül Cerrahisi, Geçici-Kalıcı Hemodiyaliz Kateter Takılması)

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’ne Bağlı Birimler

Kalp ve Damar Cerrahisi Perfüzyon Birimi

Hastanemiz perfüzyon birimi kardiyovasküler cerrahi işlemler sırasında ve sonrasında hastalarımızın kalp ve akciğer fonksiyonlarını desteklemek ve korumak amacıyla özel olarak yetiştirilmiş uzman sağlık çalışanlarından oluşan bir ekiptir. Bu birimde çalışan perfüzyonistler, hastalarımızın geçirdikleri operasyonlardan en yüksek faydalanımı sağlamak için özenle çalışırlar.

Perfüzyonistler, kardiyovasküler cerrahi ekiplerine sağladığı destek için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş bir dizi cihaz kullanmaktadır. Bu cihazlar, operasyonların başarı ile gerçekleşmesi ve hastalarımızın sağlığının korunması için büyük önem taşımaktadır.

Kalp ve damar cerrahisinde yapılan tüm operasyonlar bir ekip çalışması gerektirir ve bu ekipte çalışan herkes aynı öneme sahiptir. Hastanemiz kalp ve damar cerrahisi uzman ekibi uyumlu ve başarılı çalışmaları ile hastalarımızın yaşam kalitesini en iyi hale getirmek için tüm imkânları seferber ederek çalışmaktadır.

Perfüzyon Biriminde Kullanılan Teknolojik Cihazlar

 • Kalp ve Akciğer Makinesi
 • Hücre Koruyucu Ototransfüzyon (Cell Saver) Cihazı
 • İntra Aortik Balon Pompası (IABP)
 • Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon Cihazı (ECMO)

 Kalp ve Akciğer Makinesi

Bu cihaz açık kalp cerrahisi sırasında hastanın kalp ve akciğer fonksiyonunu geçici olarak devralarak kan dolaşımını sağlar. Kanın oksijenlenmesi ve vücudun ihtiyaç duyduğu oksijenden zengin kanın doku ve organlara taşınmasını sağlar.

Hücre Koruyucu Ototransfüzyon (Cell Saver) Cihazı

Operasyonlar sırasında kaybedilen kanı toplayarak, işleyip, hastanın kendisine geri verilmesini sağlar. Böylece hastanın kan ihtiyacı azalırken, transfüzyonda oluşabilecek risklerde en aza indirilmiş olur.

İntra Aortik Balon Pompası (IABP)

Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığı gibi durumlarla hastanın kalbini desteklemek amacıyla kullanılır. Kalbin pompalama gücünü arttırmak veya düzenlemek için aorta (vücudumuzdaki en büyük arter) yerleştirilen bir balon ile kullanılır.

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon Cihazı (ECMO)

Akut solunum yetmezliği veya kalp yetmezliği gibi durumlarda hastanın kalp ve akciğerini destekleyerek, dolaşımın düzgün bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla kullanılır. ECMO ile hastanın kanı oksijenlendirilir, doku ve organlardaki dolaşım devam ettirilir.


NOT:  Kalp Damar Cerrahi Kliniği hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dahili

Poliklinik

Kalp Damar Cerrahisi (KVC) - Göğüs Hastanesi / Z Blok / 1. Kat

0 (332) 310 50 00

70323

Servis

Kalp Damar Cerrahisi (KVC) - Göğüs Hastanesi / Z Blok / 4. Kat

0 (332) 310 50 00

74046 / 74047

Yoğun Bakım

Merkez Hastane / 2. Kat

0 (332) 310 50 00

32106

Ameliyathane

Merkez Hastane / 2.Kat

0 (332) 310 50 00

 

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

07 Haziran 2024