Sağlık Turizmi Hedeflerimiz

Uluslararası sağlık turizmi; hastaların yaşadıkları ve mensubu oldukları ülke dışındaki farklı bir ülkede, kendileri için özel olarak planlanmış ve faturalandırılmış tıbbi tedavi işlemlerinden faydalanmak amacıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Küreselleşen dünyada sağlık hizmetlerinin farklılaşması, özellikli cerrahi işlemlerin artması, estetik operasyonların çeşitliliği, ülkelerin sağlık sistemlerinde yaşadığı sorunlar ve insanların düşük maliyetli ve kaliteli hizmet beklentisi, tedavi ya da bakım amaçlı yapılan seyahatlerin sayısını gün geçtikçe artırmaktadır.

Sağlık hizmeti ihtiyacı olan bireylerinin, uzun süreler beklemeden ve yüksek ekonomik bedeller ödemeden kaliteli sağlık hizmetine erişim hakkına sahip olduğunu düşünmekteyiz. Konya Şehir Hastanesi olarak bu düşünceden hareketle, yalnızca ülkemiz sınırları içerisinde değil yakın coğrafyamızda ve tüm dünyada bize ulaşacak olan hastalara uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmak temel hedefimizdir.

Ülkemize gelen ve turist olarak ülkemizde bulunduğu sırada sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan misafirlerimizin kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk, taburculuk sonrası takip, tercümanlık gibi tüm hasta süreçlerini kapsayan bir hizmet sunmaktayız.

Soru ve talepleriniz için:

E-posta: konyash.saglikturizm@saglik.gov.tr

Telefon: 0(332) 310 50 00 dahili :11686