Göğüs Cerrahisi
31 Mayıs 2023

   Göğüs cerrahisi, boyun bölgesi (trakea)  ile diyafram ve göğüs duvarı arasında kalan, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten ve yemek borusu hastalıklarını, travmalarını ve cerrahi tedavileri ile ilgilenen bilim dalıdır. Ayrıca göğüs kafesinin doğumsal bozuklukları olan kunduracı göğsü (pektus excavatum) ve güvercin göğsü (pektus karinatum), solunum yollarının darlığı veya yabancı cisim asiprasyonları göğüs cerrahisi tarafından tedavi edilmektedir. 

   Göğüs cerrahi kliniğimizde, özellikle son yıllarda teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve başta akciğer kanseri ameliyatları olmak üzere birçok göğüs cerrahisi ameliyatı (Akciğer kanseri, spontan pnömotoraks, diyafram evantrasyonu, hiperhidrozis (Aşırı el ve koltuk altı terlemesi, akciğer zarı sıvı toplanması vb) kapalı ameliyat olarak adlandırılan VATS (Video yardımlı torasik cerrahi) ile büyük ameliyat kesilerine ihtiyaç kalmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  VATS sayesinde hastalarımız iyileşme süresinin kısalması ve erken taburcu olması gibi birçok avantaj elde etmiş oluyorlar. Son yıllarda görülen akciğer kanserindeki artış, kanser vakalarında ilk sırada gelmekte olup, erken teşhis ve uygun cerrahi tedavi (gerektiğinde kemo ve radyoterapi eklenmesi ile) neticesinde hastalıktan iyileşme oranı yükselmiştir. Kliniğimizde akciğer kanseri ameliyatları çoğunlukla VATS ile başarı ile gerçekleştirilmektedir.  Pektus ameliyatları (NUSS ameliyat tekniği) yine VATS (Video yardımlı torasik cerrahi ) ile kapalı bir şekilde yapılmaktadır. Ameliyattan sonra hastanede kalış süresi ve ağrı daha az görülmekte, göğüs içine konulan bar sayesinde göğüs duvarına daha estetik görünüm kazandırılmaktadır. Göğüs cerrahisinde, hastalıkların tedavisi için doğru teşhis önemlidir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak teşhis ve tedavi yöntemleri çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Teşhis için başta akciğer radyolojisi (akciğer grafisi, ultrason, bilgisayarlı tomografi, sintigrafik yöntemler, PET-BT, kemik sintigrafisi vb, MR görüntüleme, ultrason, Fiberoptik ve Rijid bronkoskopi, biyopsi işlemleri gerçekleştirilerek, sonuçları ile en uygun tedaviyi gerçekleştirmekteyiz.

   Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak her çarşamba düzenlenen multidisipliner konsey toplantısı, göğüs hastalıkları, radyoloji, nükleer tıp, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve patoloji kliniklerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Böylelikle hastalarımıza en uygun olan ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası tedavi seçeneklerini sunmuş olmaktayız.

Göğüs Cerrahisi Bölümümüzde gerçekleştirdiğimiz hizmetler:

-Akciğer Kanseri Cerrahisi

-Doğuştan Göğüs Kafesi Bozuklukları( Pektus excavatum - Pektus karinatum) ve Göğüs Duvarı Hastalıkları Cerrahisi

-Mediasten Hastalıkları Cerrahisi

-Terleme Problemleri ( El ve Koltuk altı)(Torakal sempatektomi)

-Akciğer Sönmesi(Pnömotoraks)

-Toraks Travmaları

-Akciğer Zarı Hastalıkları Tanı ve Cerrahisi

-Trakea(nefes borusu) Darlıkları(stent işlemi) ve Cerrahisi

-Diyafragma Cerrahisi (Evantrasyonlar ve travmaları)

-Yemek Borusu(özofagus) cerrahisi