Genel Hastane

Nöroloji

Konya Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniğimizde, alanımız dâhilinde tüm hastalıkların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Hastanemizin üstün fiziki yapısı ve sağlık bakım hizmetleri imkânları ile çağımızın teknolojik cihazları kullanılarak en güncel yaklaşımlarla hastalarımızın tedavileri sağlanmaktadır.

Kliniğimizde 4 Doçent Doktor, 8 Nöroloji Uzmanı, 1 Klinik Nörofizyoloji Uzmanı, 1 Yoğun Bakım Uzmanı, 14 Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Doktor, 20 Servis Hemşiresi, 45 Yoğun Bakım Hemşiresi, 5 Elektrofizyoloji Teknisyeni, 14 Tıbbi Sekreter görev yapmaktadır.

Kliniğimiz Nöroloji Polikliniği, Genel Hastane A Blok 1.Katında hizmet vermektedir. Burada hafta içi her gün hem KİOSK sistemi üzerinden numaratör sıralı hem de MHRS üzerinden randevulu hastalarımıza poliklinik hizmetleri sunulmaktadır. Genel Nöroloji Polikliniği olarak günlük ortalama 4 – 5 aktif poliklinik hizmet vermektedir. Ayrıca Öğretim Üyesi veya Yan Dal Uzmanı sorumluluğunda Multipl Skleroz, İnme, Hareket Bozuklukları, Epilepsi ve Nöromusküler hastalıkların polikliniği haftanın belli günlerinde yapılmakta ve bu polikliniklerde aynı zamanda tıpta uzmanlık eğitimi de verilmektedir.

Poliklinik alanında bulunan Elektrofizyoloji Laboratuvarı’nda aktif çalışan iki rutin EEG, bir portabl EEG, üç EMG, bir uyarılmış potansiyeller cihazı ve nöroloji servisinde bir tane video EEG monitörizasyon cihazı bulunmaktadır. Portabl EEG ile yatan hastalar ve yoğun bakım hastalarında yatak başı EEG çekimi yapılabilmektedir. Elektrofizyoloji Laboratuvarı, Klinik Nörofizyoloji Uzmanı sorumluluğunda beş elektrofizyoloji teknisyeni ile birlikte çalıştırılmaktadır.

Kliniğimiz Nöroloji Servisi, Genel Hastane A Blok 3. katında toplam 2 adet Nöroloji Servisi’nden oluşmaktadır. Bu servislerde toplam 42 yatak kapasitesi ile hizmet verilmektedir. Odaların tamamında lavabo, banyo-tuvalet ve her hastaya ait televizyon, buzdolabı ve refakatçi koltuğu mevcuttur.

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Genel Hastane A Blok 2. Katında birisi İnme Yoğun Bakım Ünitesi olmak üzere toplam üçüncü basamak iki yoğun bakım ünitesinden oluşmaktadır. İki yoğun bakım ünitesinde 13’er yatak olmak üzere toplam 26 yatak ile hizmet verilmektedir.


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

 

Serebrovasküler Hastalıklar (Beyin – Damar Hastalıkları)

·        İskemik İnme (Felç), İntraserebral Hemoraji (Beyin Kanaması) Tedavileri

·        Damar Tıkanmalarına Bağlı Kateter Anjiyografi ve Stentleme İşlemleri

·        Akut İnmede Trombolitik (Pıhtı Eritici) Tedavi

·        Özelleşmiş İnme Polikliniği ve Uzun Süreli Takip


Baş Ağrısı

·        Migren, Gerilim Tipi ve Diğer Baş Ağrıları

·        Baş Ağrısına Yönelik Medikal Tedavi ile Birlikte Botulinum Toksin Uygulamaları


Hareket Bozuklukları

·        Parkinson Hastalığı, Distoni’ler ve Diğer Hareket Hastalıkları

·        Hareket Bozuklukları Dal Polikliniği

·        Gerekli Hastalarda Botulinum Toksin Uygulamaları


Multipl Skleroz

Multipl Skleroz ve beraberinde santral sinir sisteminin diğer demiyelinizan hastalıklar ile ilgilenilmektedir. Hastalıkta kullanılan tüm güncel ilaçlar hastanemizde uygulanmaktadır. Yine hastalıkta kullanılan uyarılmış potansiyel incelemeleri de hastanemizde yapılmaktadır.


Epilepsi

Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı bünyesindeki EEG çekimleri ve video EEG monitörizasyonu yapılmaktadır.


Nöromusküler Hastalıklar

Periferik (çevresel) sinir sistemi, kaslar ve onların bağlantısını ilgilendiren hastalıklar ile ilgilenmektedir. Başta polinöropatiler, ALS, SMA ve diğer motor nöron hastalıkları, Myastenia Gravis, ailesel Spastik Parapleji (Omurilik felci), kas hastalıkları (Musküler Distrofi ve diğer Miyopatiler) ve bunun gibi birçok nadir, özelleşmiş yaklaşım isteyen hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.


Uyku Hastalıkları

·        Uykuya Dalma, Uyanamama ve Uyanma Bozuklukları

·        Narkolepsi( Uyku Hastalığı)

·        Gündüz Aşırı Uykululuğu

·        Uykuda Solunum Bozuklukları

·        Uyku Döngüsü Bozuklukları

·        Uykuda Hareket Bozuklukları (Uyurgezerlik)

Hastalıkları ile ilgilenen, yan dal uzmanı sorumluluğunda uyku polikliniği yapılmaktadır.


Demans

Başta Alzheimer olmak üzere birçok nedene bağlı ortaya çıkan bunama tablolarında teşhis, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır.


Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler

·        Elektromiyografi (EMG) ile Değerlendirilen Tüm Çevresel Sinir Sistemi Hastalıkları ile Beraber Travma Sonrası Sinir Yaralanması ve Değerlendirmesi

·        Ürogenital ve Anorektal Sisteme Yönelik EMG ve Refleks Çalışmaları

·        Protez ve Güdük EMG’si

·        Otonom Sinir Sistemi Değerlendirmesi Çalışmaları

·        Repetetif Sinir Uyarımı ve Tek Lif EMG İncelemesi

·        Uyarılmış Potansiyel İncelemesi (Görsel, Beyin Sapı ve Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyel İncelemeleri)

·        Çocuk Hastalara EMG ve Uyarılmış Potansiyel İncelemeleri

·        Video EEG Monitörizasyonu

·        Portabl EEG ile Hasta Başı EEG Çekimleri

·        EMG Eşliğinde Botulinum Toksin Uygulamaları

·        Beyin – Damar Hastalıklarına Yönelik Tanısal Anjiyografi ve Stentleme Uygulamaları

·        Akut İskemik İnmede Trombolitik (Pıhtı Eritici) Tedavi

·        Migren İçin Botulinum Toksin Uygulamaları


Nasıl Muayene Olurum?

Hastanemiz poliklinik katında bulunan KİOSK’lardan ve sekreter kayıt masalarından veya MHRS’den randevu alarak muayene olabilirsiniz. Eğer bir nöroloji uzmanı tarafından yan dal uzmanı muayenesi gerekli görülmüş ise MHRS üzerinden klinik nörofizyoloji uzmanı için randevu alabilirsiniz.


NOT:  Nöroloji Kliniği hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dâhili

Poliklinik

Genel Hastane / A Blok / 1.Kat

0 (332) 310 50 00

21079 / 21080

Servis

Genel Hastane / B Blok / 3.Kat

0 (332) 310 50 00

24031 / 24032

Yoğun Bakım

Genel Hastane / A Blok / 2.Kat

0 (332) 310 50 00

12025 / 12027

Ameliyathane

Merkez Hastane / 2. Kat

0 (332) 310 50 00

 

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

 

07 Haziran 2024