Kadınlar İçin (65 Yaş Üstü) Detaylı Check-Up Paketi
10 Kasım 2023

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 

Kolestrol ( Total)

LDL

HDL

CRP

Açlık Kan Şekeri

AST (SGOT)

ALT (SGPT)

Albumin

Kreatinin

Üre

Demir

Demir Bağlama

Ferritin

Potasyum

Sodyum

Kalsiyum

Vit B12

TSH

Anti-HBS

Sedimantasyon

Tam İdrar Analizi

Gaitada Gizli Kan

Folat

Anti-HCV

Alkalen Fosfataz

Trigliseridler

Biluribin (Total)

Ürik Asit

İnsülin

GGT (G-Glutamil Transferaz)

Vitamin D

Hemoglobin A1c

Meme Ultrasonu

Mamografi

Elektrokardiyografi

Transtorasik Ekokardiyografi (Doppler+renkli+M+B mode)

Efor Test

Kemik Dansite Ölçümü