Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

Perinatoloji

Perinatoloji Bilim Dalı

Hem anne hem de bebeğin sağlığı ile ilgilenen bilim dalı, sorunlu gebeliklerin belirlenerek tanı, takip ve tedavisinin gerçekleştirildiği uzmanlık alanıdır. Perinatoloji, gebelik öncesi, gebelik sırası ve sonrasında hastaların risk değerlendirmesi, fetüs-anne kaynaklı birçok hastalığın doğum öncesi tanısının konulması, tedavi-takip planlarının yapılması ve gerekirse invaziv girişimlerin uygulanmasını içerir.

Perinatoloji Uzmanlığı için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı sonrası 3 yıl süre ile yan dal uzmanlık eğitimi almak gereklidir.


 Riskli Gebelik Nedir?

 Bazı durumlarda, gebe kalmadan önce anne adayının mevcut olan hastalıkları veya gebelik döneminde orta­ya çıkan sorunlar gebeliğin riskli bir hal almasına neden olur.

Risklerin önemli bir kısmını; genetik yapı, anne yaşı ve mevcut hastalıklar oluşturur. Bu riskler;

 • İleri anne yaşı
 • Annenin gebelik öncesi mevcut olan hastalıkları (kardiyovasküler hastalıklar ve kronik hipertansiyon, diabetes mellitus, kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları, epilepsi, sistemik lupus eritematozus, venöz tromboemboli, organ transplantasyonu vb.)
 • Annenin sigara, ilaç kullanımı ve madde bağımlılığı
 • Jinekolojik Hastalıklar -Pelvik Kitle, Myom, Uterin Malformasyon-
 • Akraba Evliliği
 • Önceki gebeliklere ait riskler (tekrarlayan düşükler, eklampsi-preeklampsi, erken doğum, erken membran rüptürü, gestasyonel diabetes mellitus, anomalili bebek, antepartum kanama, postpartum kanama, plasenta dekolmanı, plasenta previa vb.)
 • Rh/rh uygunsuzluğu
 • Mevcut gebelikteki riskler (yüksek riskli prenatal tarama testleri, fetal anomali, çoğul gebelik, fetal gelişim geriliği, fetal makrozomi, polihidramnios, oligohidramnios, servikal yetmezlik, erken membran rüptürü, ciddi anemi, intrauterin enfeksiyon vb.)

Perinatoloji bölümünde;

 • 11-14 gebelik haftasında kombine tarama testi
 • 18-23 gebelik haftasında fetal anomali taramasına yönelik ultrasonografi
 • 28-32 gebelik haftası fetal büyüme ve gelişim değerlendirilmesi
 • Yapısal fetal anomalilerin tanı ve yönetimi
 • Enfeksiyöz hastalıkların tanı ve yönetimi
 • Genetik hastalıkların tanı ve yönetimi
 • Tanısal girişimsel işlemler (amniosentez, kordosentez, CVS)
 • Eritrosit Alloimmünizasyon (Rh uygunsuzluğu), Fetal anemi tanısı ve tedavisi (Fetal Kan Transfüzyonu)
 • Gebeliğin medikal hastalıkları (hipertansif hastalıkları (HT, preeklampsi), diyabet, karaciğer, böbrek ve kan hastalıkları, romatolojik hastalıklar vb.)
 • Düşük tehdidi, servikal yetersizlik, erken doğum tehdidi, erken membran rüptürü
 • Fetal büyüme ve gelişme sorunlarının tanı takip ve yönetimi (Doppler USG)
 • Çoğul gebelikler ve sorunlarının takip ve yönetimi
 • Plasenta previa ve invazyon anomalilerinin tanı ve yönetimi
 • Doğum esnasında ve sonrasındaki sorunların (kanama vb.) tanı ve yönetimleri yapılmaktadır.

Doktorlarımız

·         DOÇ. DR. AYBİKE PEKİN

·         UZM. DR. SEYİT AHMET EROL

 


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dahili

Poliklinik

Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi / D Blok / 1.Kat

0 (332) 310 50 00

41023/41024

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

 

 

26 Ocak 2024