Sağlık Rehberi

Hastanın Sorumlulukları

1.Genel Sorumluluklar

 • Hastalarımız kendi sağlık durumlarına dikkat etmek ve sağlık durumu hakkında verilen tavsiyelere uymaktan sorumludur.
 • Basit durumlarda kendi kişisel bakımlarını yapmaktan sorumludur.

2.Sosyal Güvenlik Durumu

 • Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmekten sorumludur.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

 • Hastalarımız yakınma, geçirilen hastalıkları, herhangi bir tedavi görüp görmediği, eğer varsa kullanılan ilaçlar ve tüm sağlığıyla ilgi bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde bildirmekle sorumludur.
 • Hastalarımız sağlık kuruluşumunuz kural ve uygulamalarına uymakla sorumludur.
 • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymaktan sorumludur.
 • Hastalarımız tedavi ve bakım sürecinde sağlık çalışanları ile  işbirliği içinde olmaktan sorumludur.
 • Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların  ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermekten sorumludur.
 • Hastalarımız verilen randevunun tarih ve saatine uymaktan ve değişiklikleri ilgili yere bildirmekten sorumludur.

4. Hastane Kurallarına Uyma

 • Hastalarımız sağlık kuruluşumunuz kural ve uygulamalarına uymakla sorumludur.
 • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymaktan sorumludur.
 • Hastalarımız tedavi ve bakım sürecinde sağlık çalışanları ile  işbirliği içinde olmaktan sorumludur.
 • Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların  ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermekten sorumludur.
 • Hastalarımız verilen randevunun tarih ve saatine uymaktan ve değişiklikleri ilgili yere bildirmekten sorumludur.

5.Tedavisi ile ilgili önerilere uyma

 • Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dinlemek, verilen tedavi ile ilgili önerilere uymak, tedaviye uyum sağlanamaması durumunda, durumu sağlık çalışanına bildirmekten sorumludur.
 • Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasında dolayı doğacak sonuçlardan sorumludur.

22 Nisan 2022