Onkoloji Hastanesi

Radyasyon Onkoloji

 Radyoterapi (ışın tedavisi) radyasyon kullanılarak hastalıkların tedavi edilmesidir. Tedavi edilen hasta grubunun hemen tamamını kanser (malign) tanılı hastalıklar oluşturur. Çok nadiren topuk dikeni, keloid, heterotopik ossifikasyon gibi malign olmayan hastalıklar da tedavi edilir. Kanser tedavisi; cerrahi, radyoterapi ve medikal prosedürlerin birinin veya birkaçının kullanılmasıyla yapılır. Kanser hastalarının yaklaşık %70’i tedavi sürecinde radyoterapi almaktadır. Hasta bazlı olarak; ameliyat öncesi, ameliyat sonrası, kemoterapi ile eş zamanlı, hayat kalitesini artırıcı veya koruyucu amaçlı şekillerde verilmektedir. Bazı kanser türlerinde ise tek başına tedavi yöntemi olmuştur.

 Radyaterapi çeşitli cihaz ve yöntemlerle uygulanabilir.  Hangi şekilde uygulanırsa uygulansın temel amaç sağlam dokularda koruma, tümör üstünde kontrol olasılığını maksimum seviyede tutmaktır. Geçmişten günümüze, tıp bilimi ve teknolojik gelişmeler ile radyoterapi amaçları doğrultusunda oldukça ilerlenmiştir. Tümöral hedef bölgelere daha yüksek dozlar verilebilirken normal dokular daha iyi korunabilir hale gelmiştir. Bu, hastalık tedavisinde daha fazla kontrol ve daha az yan etki ihtimali demektir. Radyocerrahi metotları gelinen noktanın en güzel örneğidir.

 Özünde tamamen bireysel bir tedavi yöntemi olmasının gereği her hastaya tedavi öncesi bir görüntüleme yapılır. Simülasyon adı verilen bu prosedür günümüzde genellikle bilgisayarlı tomografi ile gerçekleştirilir. Simülasyon işleminden sonra; tedavi edilecek hedef hacimler ve normal dokuların belirlenmesi ve tedavinin fizik hesaplaması sağlık fizikçileri ile ekip halinde yapılarak ideal tedavi planı oluşturulur. Yapılan ince ayar planın tedavi cihazında kontrolü ile tedaviye başlanır. Çeşitli tedavi şemaları olmakla birlikte, radyoterapi genellikle hafta içi günlerde seanslar (fraksiyone tedavi) halinde uygulanır.  Hastanın klinik durumu ve uygulanacak radyoterapi protokolüne göre 1 gün ile 7 buçuk hafta arasında sürebilir. Tedavi sırasında radyoterapinin teknik anlamda kontrolleri (portal doğrulama görüntüleri, kalite kontrol işlemleri gibi) ve yan etki yönünden sorgulamalar yapılır. Bu süreçte radyoterapi teknikerleri, simülasyondan tedaviye, uygulama kısmında yer alır. Ünitedeki hemşiremiz, tedavi kararı alınan hastaların eğitim ve takibi konusunda yardımcı olur. Tedavisi tamamlanan hastalar belli aralıklarla kontrole çağırılır.

 Ünitemizde; 2 Radyasyon Onkolojisi uzmanı doktor, 5 sağlık fizikçisi, 4 radyoterapi teknikeri ve 1 hemşire görev almaktadır. 1 adet nefes kontrol sistemine sahip simülasyon bilgisayarlı tomografisi ve modern tedavi modalitelerini yapabilen 1 adet Lineer Hızlandırıcı (LİNAK) radyoterapi cihazı bulunmaktadır. Mevcut cihazımızla Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi (3B-KRT), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT) ve ileri tedavi yöntemleri olarak söyleyebileceğimiz Volumetrik Ark Tedavisi (VMAT), Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) ve Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) yapılabilmektedir. 


NOT:  Radyasyon Onkoloji Kliniği hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dâhili

Poliklinik

Onkoloji Hastanesi / Y Blok / -1. Kat

0 (332) 310 50 00

65880

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

11 Haziran 2024