Genel Hastane

Meme Ünitesi

Konya Şehir Hastanesi Ağustos 2020 de Hizmete açılırken pek çok mükemmeliyet merkezi ile birlikte sağlık hizmetine başladı. Bunlardan biriside Meme Ünitesi oldu. Meme Ünitesi; Meme poliklinikleri, Meme Radyolojisi (Dijital Mamografi, Meme Ultrasonografisi ve Meme Biyopsi birimi), Meme Servisi ve Meme Ameliyathanesini bünyesinde barındıran Multidisipliner çalışma alanından oluştu.

Konya Şehir Hastanesi Meme Ünitesi sağlık turizmi hizmeti de vermektedir. Akademik ve tecrübeli kadrosu ile yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara; her türlü Meme Sağlığı ve Hastalıklarında ileri düzeyde teşhis ve tedavi imkânı sunmaktadır.

Konya Şehir Hastanesi Meme Ünitesi ekibi, Meme kanseri ile ilgili tüm uzmanlıkları içeren çok deneyimli kadrosu ile meme kanseri ve meme hastalıklarının tanı ve tedavisini modern ve mükemmel bir şekilde uygulamaktadır.

Konya Şehir Hastanesi Meme Ünitesinde Meme Cerrahisi/Onkoplastik cerrahi yapan Profesör, Doçent, Uzman ve uzmanlık öğrencisi Asistan Doktorlar vardır.

Konya Şehir Hastanesi Meme Ünitesine başvuran hastalar, Memeye uygulanacak girişimsel işlem, cerrahi ve/veya tıbbi tedavi öncesinde multidisipliner meme konseyinde değerlendirilir. Meme Konseyi Genel Cerrahi, Radyoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Plastik Cerrahi, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Genetik Uzmanlarından oluşmaktadır.

Meme Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinik hizmetleri Genel Hastane Binası F Blok 1. katta bulunan poliklinik arenasındaki 5 poliklinikte sunulmaktadır. Poliklinikler hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir. Ayrıca Mamografi Odası, Ultrasonografi Odası ve Küçük Müdahale Odası meme poliklinikleri ile aynı arenada yer almaktadır. Tanımlanan bu alanlarda Meme Cerrahisi uzmanları ve Radyoloji Uzmanlarının yanı sıra, 1 poliklinik hemşiresi, 5 Mamografi Teknikeri, 5 Radyoloji Teknikeri ve 3 Tıbbi Sekreter görev yapmaktadır.

Genel Hastane Binası B Blok 5. katta 21 yataklı Meme Cerrahisi Servisi bulunmaktadır. Servis de 9 tek kişilik ve 6 çift kişilik odalarda toplam 21 yatak vardır, Odaların tamamında lavabo, banyo-tuvalet ve her hastaya ait televizyon, buzdolabı ve refakatçi koltuğu mevcuttur. Yataklı serviste 10 hemşire görev yapmaktadır.

Konya Şehir Hastanesi Merkez binasının 2. katında yer alan ameliyathanemizde, kliniğimizin 1 adet ameliyat odası vardır. Ameliyat odalarımız modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış olup, tecrübeli 2 ameliyat hemşiresi görev yapmaktadır. Ameliyathane ve hastalarımıza müdahalede bulunduğumuz alanlarda enfeksiyonlardan korunmak için Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile beraber çalışılmakta ve en üst düzeyde güvenlik önlemler alınmaktadır.

 Not: Konya Şehir Hastanesi Meme Ünitesi; Konya İli Sağlık Müdürlüğü Meme kanseri ileri (üçüncü basamak) teşhis ve tedavi merkezi olarak da hizmet vermektedir. Aile sağlığı merkezleri ve KETEM’ ler den tarama sonrası meme kanseri şüpheli bulgusu olanlar, bu merkezde kabul edilmektedir.


Meme Kanserinde Erken Tanı

Dünyada her yıl yaklaşık iki milyon kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Türkiye’de de meme kanseri, her yıl 20 bin kadının yaşamını etkileyen kadın kanserlerinden biridir. Geçmişte her 12-14 kadında bir tespit edilen hastalığa, artık sekiz kadından birinde rastlanmaktadır. Meme kanseri, birçok kanser türünde olduğu gibi erken evrede belirlendiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Meme kanserinin tedavisinde amaç; kanserin kan ve lenf yoluyla yayılmadan önce meme içinde küçük bir kitleyken tanı konulmasıdır. Bu aşamadaki hastalarda tedavi tamamen mümkündür.

Meme Cerrahisi Uzmanı hastalığın özelliklerini de göz önünde bulundurarak uygun tedavi seçimini hasta ile birlikte yapar. Meme Cerrahisi temel olarak memenin tamamının alınması yani mastektomi, bir kısmının alınması yani lumpektomi olarak nitelendirilebilir. Erken tespit edilen meme kanseri durumunda memenin tamamının alınması gerekmemektedir. Meme korunabilmekte ve Meme Kanseri, daha estetik olarak Onkoplastik cerrahi tedavi yöntemleri kullanılarak tedavi edilebilmektedir.


Memede Saptanan Her Kitle Kanser Midir?

Memede ele gelen kitlelerin %90’ı kanser değildir. Genç yaşlarda fibroadenom (iyi huylu meme tümörü) veya kist denen kanser olmayan kitleler çok görülür. Orta ve ileri yaşlarda fibrokistik değişiklikler ele kitle olarak gelebilir. Kitleler ağrılı veya ağrısız olabilir. Ağrılı kitle varlığı, kanser olduğu anlamına gelmez. Ancak memede ele gelen farklı bir yapı veya kitlenin ne olduğunun mutlaka aydınlatılması gerekmektedir. Ağrısız olması bunun önemli olmadığını göstermez. Meme de kitle fark edildiğinde mutlaka doktora başvurmak gerekir.


Meme Kanserinden Korunmak Mümkün Müdür?

•         Doğum yapmak,

•         Bebeğini emzirmek,

•         Kürtaj gibi doğum kontrol yöntemlerinden kaçınmak,

•         İdeal kilonuzu korumak,

•         Kadınlık hormonu ilaçlarından mümkün olduğunca uzak durmak,

•         Sigara ve alkollü içeceklerden uzak durmak,

•         Özellikle A ve C vitamininden zengin taze meyve ve sebze tüketimi,

•         Hayvansal yağlardan uzak durarak daha çok posalı gıdalarla beslenme,

•         Tütsülenmiş, tuzlu ve konserve yiyecekler tüketmeme,

•         Düzenli olarak spor yaparak meme kanserinden korunmak mümkün olabilmektedir.


Meme Cerrahisi Kliniğinde Ne Yapılır?

Meme cerrahisi kliniğinde, meme kanserinde hastalığın evresine göre kişiselleşmiş tedavi yöntemleri, multidisipliner konsey kararını takiben uygulanır. Erken evrede yakalanan Meme Kanseri vakalarında meme kaybı olmadan, gelişmiş tekniklerle tümöre direkt olarak müdahale yapılabilmektedir. Onkolojik prensiplere uyarak, Meme koruyucu cerrahi tedavisi, Onkoplastik meme cerrahisi, subkutan mastektomi ve implant(protez) uygulanabilir. Gerekli durumlarda mastektomi yapılır.


Meme Koruyucu Cerrahisi

Memede bulunan tek ve küçük bir kitlenin çıkarılmasıdır. Küçük bir kesiyle, büyük olmayan kitlenin çıkarılmasıyla meme bütünlüğü korunmuş olur. Memenin yeniden şekillenmesinde onkoplastik teknikler kullanıldığında daha kozmetik sonuçlar elde edilebilmektedir.


Mastektomi

Memenin genellikle kanser nedeniyle tamamının cerrahi olarak alınması işlemidir. İleri evre Meme Kanseri olan hastalarda ya da tercih durumunda memenin tamamının cerrahi olarak çıkarılması anlamına gelmektedir. Meme başı koruyuculu mastektomi, meme ucuna yakın kanser belirtisi göstermeyen bir memenin erken evre tümörü olan kadınlar için uygulanabilen bir yöntemdir. Meme dokusu boşaltılır ama meme derisi ve ucu bırakılır; meme içine protez (silikon) yerleştirilir.


Modifiye Radikal Mastektomi

Meme dokusunun tamamı ve koltuk altı lenf düğümlerinin çıkarılması ancak göğüs kaslarının bırakıldığı cerrahidir.


Onkoplastik Meme Cerrahisi

Meme Kanseri Cerrahisi, içinde kanserli dokuyla birlikte sağlam dokular da çıkarılabilir. Fakat bu memede deformasyona neden olur. Meme bütünlüğünün yeniden sağlanması için plastik cerrahi tekniklerle yeniden meme yapılandırılır. Böylece hastaların hem meme bütünlüğü korunur, hem de kozmetik açıdan olumlu sonuçlar alınır.


Lenf Bezi Cerrahisi

Sentinel Lenf Bezi Biyopsisi; Meme Kanserinin koltuk altı lenf bezlerine yayılımını belirlemek için uygulanır. Kliniğimizde genellikle mavi boya yöntemi kullanılmaktadır. Ameliyat sırasında mavi boyalı bir veya birden fazla lenf bezi alınarak mikroskop altında incelenir. Bu inceleme kanserin evrelenmesi, tedavi şeklinin ve sonuçlarının belirlenmesi için önemlidir. Lenf bezlerinde kanser hücreleri bulunursa, kanserin kan dolaşımı yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılmış olma şansı yüksektir. Koltuk altındaki lenf bezlerinde kanser hücrelerinin varlığı, ne tür bir tedavi uygulanacağına karar verilmesinde önemli bir rol oynar. Ameliyat sırasında hızlı inceleme yapılarak, FROZEN yöntemi ile lenf bezlerinin kanserden etkilenip etkilenmediği belirlenebilmektedir.


Telle İşaretleme

Telle işaretleme meme cerrahisi ile aynı gün içinde yapılır. Öncelikle hastaya lokal anestezi uygulanır. İçinde ince bir tel olan işaretleme iğnesi görüntüleme eşliğinde şüpheli bölgeye gönderilir. Sonrasında iğne geri çekilip; tel içeride bırakılır. Telin bir kısmı meme içinde, diğer kısmı da meme dışında kalır. İşaretleme İşlemi radyoloji bölümünde yapılır ve ardından hasta ameliyathaneye alınır. Ameliyatta Meme Cerrahisi Uzman Hekimi, tel kılavuzluğunda çıkarılması gereken alanı tespit eder ve şüpheli dokuyu cerrahi olarak çıkarır.


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

•         Meme Ağrısı

•         Memenin Kistik Hastalıkları

•         Memenin İyi Huylu Kitleleri

•         Memenin Emzirme Dönemindeki Enfeksiyonları

•         Granülomatöz Mastit

•         Meme Kanseri

•         Meme Kanserinin Öncü Lezyonları

•         Koltuk Altı Lenf Bezi Büyümesi


Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler

•         Stereotaktik Biyopsi (MG eşliğinde)

•         Ultrason Eşliğinde Biyopsi

•         Meme Koruyucu Cerrahi

•         Modifiye Radikal Mastektomi

•         Basit Mastektomi

•         Subkutan mastektomi

•         Onkoplastik Cerrahi Onarımlar

•         Eş Zamanlı Meme Protez Onarımı

•         Eş Zamanlı Meme Flepli Onarımlar

•         Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi

•         Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonu


Hastanemizde Kullanılan Teknolojik Cihazlar

•         Mamografi

•         Tomosentez

•         PET/CT

•         FİSH Testi

•         Ultrason

•         Frozen İnceleme (patoloji)

•         Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

•         Genetik tarama


NOT:  Meme Ünitesi hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dâhili

Poliklinik

Genel Hastane / F Blok / 1. Kat

0 (332) 310 50 00

21079 / 21080

Servis

Genel Hastane / B Blok / 5. Kat

0 (332) 310 50 00

25031

Ameliyathane

Merkez Hastane / 2.Kat

0 (332) 310 50 00


Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

 

07 Haziran 2024