Erkekler İçin (18-65 Yaş) Standart Check-Up Paketi
10 Kasım 2023

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 

Kolestrol ( Total)

LDL

HDL

CRP

Açlık Kan Şekeri

AST (SGOT)

ALT (SGPT)

Biluribin (Total)

Albumin

Kreatinin

Üre

Ürik Asit

Demir

Demir Bağlama

Ferritin

Potasyum

Sodyum

Kalsiyum

Vit B12

Kan Sayımı

Trigliserid

TSH

Serbest T4

HbsAg

Anti-HBS

Hemoglobin A1c

Elektrokardiyografi

Sedimantasyon

Tam İdrar Analizi

Vitamin D

Folik Asit