Onkoloji Hastanesi

Kemik İliği Transplantasyon Merkezi

Konya Şehir Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon Merkezimizde, alanında tam donanımlı hekimler yer almaktadır. Kliniğimiz bünyesinde ve alanımız dâhilinde yer alan tüm hastalıkların tanı ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir. Hastanemizin üstün fiziki yapısı ve sağlık bakım hizmetleri imkânları ile çağımızın teknolojik cihazları kullanılarak en güncel yaklaşımlarla hastalarımızın tedavileri sağlanmaktadır.

Kemik İliği Transplantasyon Merkezimiz, Onkoloji Hastanesi Y Blok 3.Katta 8 adet yoğun bakıma dönüştürülebilecek hepa filtreli ve pozitif basınçlı Air-Lock sistemine sahip tek kişilik hasta odalarımız ile hizmet vermektedir.

Kliniğimizde 1 Profesör Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Uzman Doktor, 38 uzmanlık eğitimi alan Asistan Doktor, 1 Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Sorumlu Hemşiresi, 1 Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Koordinatörü, 5 Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Hemşiresi, 1 Poliklinik Hemşiresi, 1 Uzman Eczacı ve 8 Tıbbi Sekreter görev yapmaktadır.

Kliniğimizde Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Poliklinik hizmeti, Onkoloji Hastanesi Y Blok 1.Katta, 2 poliklinik odasında verilmektedir.

Ayrıca Kemik İliği Transplantasyon Merkezimiz ile koordineli çalışmakta olan Terapötik Aferez Merkezi de 3 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Terapötik Aferez Merkezi bünyesinde 1 Profesör Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Sorumlu Hemşire,  1 Terapötik Aferez Hemşiresi ve 2 Laborant görev yapmaktadır.


Kemik İliği Transplantasyonu Nedir?

Kemik İliği Transplantasyonu, Kök Hücre Nakli olarak da adlandırılır. Hematolojik olgun hücreler olan kırmızı kan, beyaz kan ve trombositleri oluşturan kemik iliğindeki hematopoetik kök hücrelerin, hastanın kendisinden ya da başkasından alınarak hastaya verilmesi işlemidir. Bu işlemden önce hastalarımıza hafif ya da ağır kemoterapötik ilaçlar verilir. İşlemden sonra kök hücrelerin kemik iliğine yerleşmesi ve olgun hücreleri oluşturması yaklaşık 10-18 gün sürer. Bu süreçte hastalarımız hastanede yatarak takip edilir. Enfeksiyon ve sitopenilerle mücadele edilir. Kemik iliği naklinin bu süreçte hayati risk de dâhil ciddi komplikasyonları gelişebilir. Nakil sonrasında olgun hücreler oluştuktan sonra hastalarımız taburcu edilir. Ancak sonrasında hastalık ve komplikasyon takibi için hekim önerisine göre düzenli kontrollere gidilmesi tavsiye edilmektedir.

Her ne kadar kemik iliği nakli olarak tanımlansa da işlemler büyük çoğunlukla periferik kan ile gerçekleştirilir.

Kemik iliği nakli, Kemik İliği Yetmezliği, Kemik İliği Kanserleri, Lenfomalar, Multiple Myeloma, Talasemiler, İmmün Yetmezlikler gibi iyi veya kötü huylu pek çok hastalıkta önemli bir tedavi seçeneğidir.


Kemik İliği Nakli Otolog ve Allogenik Olmak Üzere İki Çeşittir

Otolog nakilde hastalarımızın kendi damar yolundan aferez cihazları ile toplanan kök hücreler dondurularak saklanır. Hastalığı düzeltmeye yönelik yüksek doz kemoterapi verilmesinden sonra daha önce dondurulan kök hücreler hastamıza tekrar periferik yoldan infüze edilir. Otolog nakildeki temel amaç yüksek doz tedaviden sonra verilen bu kök hücreler ile hastamızın kırmızı kan, beyaz kan ve trombositlerinin tekrar üretilmesini sağlamaktır.

Allogenik nakilde kök hücre kaynağı olarak sağlıklı kişilerin verici olarak kullanıldığı nakil türüdür. Allogenik nakil işleminde HLA doku uyumu uygun olan sağlıklı donörden alınan hematopoetik kök hücreler daha önce hazırlama rejimi almış olan hastamıza periferik kandan infüze edilir.

Talasemiler, immün yetmezlikler gibi doğuştan hücrelerin bozuk olduğu hastalıklarda başkasının sağlıklı hücreleri hastaya verilmek üzere yapılabilir. Lösemi, lenfoma gibi kanserlerde hastaya yüksek doz kemoterapi verebilmek amacıyla ve nakil sonrasında sağlıklı hücrelerin hastadaki kanserli hücrelerle savaşması amacıyla yapılır.


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

·        Multiple Miyelom

·        Hodgkin Lenfoma (HL)

·        Non-Hodgkin Lenfomalar (NHL)

·        Plazma Hücre Bozuklukları

·        Akut Lösemi

·        Adrenolökodistrofi (ALD)

·        Kronik Lösemi

·        Bağışıklık Sistemi Yetersizlikleri

·        Aplastik Anemi

·        Myelodisplastik Sendrom (MDS)

·        POEMS Sendromu

·        Hemoglobinopati


Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler

·        Otolog Kök Hücre Nakli

·        Allogenik Kök Hücre Nakli

·        Kök Hücre Toplama, Saklama, Dondurma

·        DLI (Donör Lenfosit İnfüzyonu)

·        Terapötik işlemler


Kliniğimizde Kullanılan Teknolojik Cihazlar

·        HLA Doku Analizi

·        Flow Sitometri Cihazı

·        Terapötik Aferez Cihazları

·        Azot Tankı

·        Eksi 80°C Kök Hücre Saklama Dolapları

·        Biyogüvenlik Kabini

·        Beş Başlıklı Eğitim Mikroskobu


Kliniğimizle Bağlantılı Bölümler

·        HLA Doku Analiz Laboratuvarı

·        Flow Sitometri Laboratuvarı

·        Terapötik Aferez Merkezi

·        Kan Merkezi

·        Kemoterapi Ünitesi

·        Hematoloji Kliniği

·        Yoğun Bakım Ünitesi

·        Nükleer Tıp

·        Diyaliz Ünitesi

·        Tüp Bebek Merkezi (IVF)


NOT:  Kemik İliği Transplantasyon Merkezi hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dâhili

Poliklinik

Onkoloji Hastanesi / Y Blok / 1.Kat

0 (332) 310 50 00

21079 / 21080

Kemik İliği Transplantasyon Merkezi

Onkoloji Hastanesi / Y Blok / 3.Kat

0 (332) 310 50 00

63052 /65053

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA


07 Haziran 2024