Merkez Hastane

Anjiyografi Ünitesi

Anjiyografi Ünitemizde; 7 gün 24 saat Kardiyoloji Uzmanı ve ekibi ile birlikte kalp krizi şüphesi ile gelen hastalarımıza anında müdahale edilip, acil Koroner Anjiyografi ve Balon-Stent İşlemi uygulanmaktadır.

Anjiyografi Ünitemizde; 2 adet Koroner Anjiyografi Cihazı ve 1 adet İntraaortik Balon Pompası Cihazı ile Merkez Hastane 2. Katında hizmet vermektedir.

Anjiyografi Ünitemizde; 1 Doçent Doktor, 2 Başasistan Uzman Doktor, 13 Uzman Doktor, 1 Sorumlu Hemşire, 18 Koroner Anjiyografi Hemşiresi, 2 Radyoloji Teknikeri ve 1 Tıbbi Sekreter görev yapmaktadır.


Koroner Anjiyografi Nasıl Yapılır?

Koroner Anjiyografi girişimsel bir tanı (teşhis) yöntemidir. Koroner Anjiyografi, kalp damarları içine kontrast madde (opak madde) verilip, görüntüleme sistemi ile kalbi besleyen damarların (koroner damarların) görüntülerinin alınması işlemidir. Koroner anjiyografi kalbi besleyen damarların hangi bölgesinin ne kadar daraldığını tespit eder ve damar hastalığı yaygınlığına göre ilaç tedavisi, Balon-Stent uygulanması veya Bypass tedavileri gerekebilir.

Koroner Anjiyografi; anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli Kardiyoloji Uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş ünitelerde yapılır. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, İşlem öncesi, girişim yapılacak bölge hastanın ağrı duymaması için lokal anestezi ile uyuşturulur. İşlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

Koroner Anjiyografi, kalp damarlarını görüntüleyebilmek için kasık damarından (femoral arter) veya el bileğinden (radial arter) girilerek yapılabilir.  Giriş yerine lokal anestezi yapılır ve damar içine kılıf yerleştirilir, bu işlem hafif ağrılı olabilir. Takip eden işlemler ağrısızdır. Damar kılıfından girilen kateter (ince borucuk 1.5-2 mm) ile kalbi besleyen damarlara ulaşılır. Kateter yoluyla koroner damarlara opak madde verilerek, koroner damarların filmi çekilir. İşlem sonrası damar kılıfı çıkarılır ve kanamayı durdurmak için 10-20 dakika kadar baskı uygulanır. Kasık damarından (femoral arter) anjiyo işlemi sonrası en az 4-6 saat yatakta kalmak gerekir. Damar sorunlarının, kola göre daha fazla olabilmesi nedeniyle, hasta için biraz daha zahmetlidir. Ancak bazı kompleks Balon-Stent işlemlerinin yapılabilmesi için kasık damarının daha büyük olması bir avantajdır.


Koroner Anjiyografi Riskleri Nelerdir?

Her İnvaziv Girişimin belli bir oranda riski vardır. Majör (büyük) komplikasyonlar olarak nitelendirilen ölüm riski ortalama 1400 vakada 1 (%0.07); inme 1000 vakada 1 (%0.1); koroner arter perforasyonu 1000 vakada 1 (%0.1); anjiyo giriş yeri komplikasyonu 500 vakada 1 (%0.2) ve kontrast nefropatisi (böbrek fonksiyonlarında geçici bozulma) % 2’dir. Daha sık görülen minör (küçük) komplikasyonlar ise geçici olup, giriş yerinde kanama ya da hematom (kan pıhtısı), yalancı balonlaşma, ritim bozuklukları, kullanılan boyalı maddeye karşı alerji-duyarlılık gelişmesi ve vazovagal reaksiyondur. (bulantı, kusma hissi, soğuk terleme, tansiyon düşmesi, nabız yavaşlamasının görüldüğü bir tablo, genellikle kanülün atardamara sokulması ya da atardamardan çekilmesi sırasında oluşur.)


Koroner Anjiyografi Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Anjiyografi işlemi öncesi 6-12 saat hastanın aç kalması gerekmektedir. Hasta kullanmakta olduğu ilaçları alıp, almayacağını hekimine danışmalıdır. (hekiminin önerdiği ilaçlar çok az miktarda su ile alınabilir). Hasta anjiyografi laboratuvarına alınmadan önce, daha iyi bir sterilizasyon sağlanabilmesi için her iki kasık bölgesi için, tıraşının yapılmış olması gerekir. Kullandığımız ilaçlar, mevcut önemli hastalıklar, ilaç alerjisi, opak madde alerjisi vb. durumları önceden hekimimize bildirmemiz gerekmektedir.


Koroner Anjiyografi Ne Zaman Yapılır?

·    Hastanın, kalp damar hastalığını kuvvetle düşündüren şikâyetlerinin varlığında (USAP) ilave tetkik yapılmaksızın Koroner Anjiyografi yapılabilir.

·    Efor Testi, Ekokardiyografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi tetkikinde, kalp damar hastalığı düşündüren bulguların varlığında Koroner Anjiyografi yapılabilir.

·    Kalp krizi geçiren hastalarda (AKS) Koroner Anjiyografi yapılabilir.

·    Koroner damarlar dışında, başka bir açık kalp ameliyatı veya büyük damar ameliyatı yapılacak olan hastalarda Koroner Anjiyografi yapılabilir.

·    Kalp damar hastalığı olabileceğini düşündüren ritim bozukluğu veya kalp yetmezliği olan hastalarda Koroner Anjiyografi yapılabilir.


Koroner Balon ve Stent Uygulanması

Daralmış veya tıkanmış olan damarları açmak için yapılan işlemlerdir. Koroner anjiyografiyi takiben hemen yapılabileceği gibi, böbrek hastalarında bazı özel durumlarda bir süre ertelenmesi de gerekebilir.

Damarın daralmış bölgesine yerleştirilen bir balon burada şişirilir ve genellikle 30 saniye kadar beklenir, balon indirildiğinde damar açılmış olarak kalır. Balon işlemiyle elde edilen açıklığı devam ettirmek için stent uygulanır. Balon-Stent uygulama işlemleri, hasta açısından koroner anjiyografiye benzer işlemlerdir.

Lokal anestezi ile yapılır. Hasta işlem sırasında uyanık olur ve genellikle ağrı duymaz, balon uygulama ya da stent uygulama sırasında birkaç dakika süren hafif bir göğüs ağrısı duyabilir. Stent, genellikle metalden kafes şeklinde yapılan ve balon ile açılmış olan damarın tekrar daralmasını engellemek için damar içine yerleştirilen, damarın şekline uyumlu cihazlardır.

 Normal stentler, çelik ya da krom-kobalt alaşımdan yapılan stentlerdir. İlaçlı stentler, normal stentlerin ilk 6 aylık tekrar daralma ihtimalini azaltmak amacıyla, çelik ya da kobalt stentin üzerine, damarın daralmasını engelleyen ilaçların kaplanmasıyla yapılır. İlaçlı stentlerin iyi yanı; ilk 6 aydaki tekrar daralma ihtimalinin normal stentlerin yarısı % 10 kadar olmasıdır.


Koroner Balon ve Stent İşlemlerinin Riskleri Nelerdir?

Ani Damar Tıkanması; Tipik olarak işlemden sonraki ilk 24 saat içerisinde, Balon Anjiyoplasti ile tedavi edilen bölgede tıkanma ile ortaya çıkar. Anjiyoplasti sırasında stent takılmış ise risk daha azdır. Bu riski daha da azaltmak için aspirin ve doktorunuzun tavsiye ettiği diğer kan sulandırıcı ilaçların alınması zorunludur.

Kalp krizi geçirme olasılığı (%0.1’den az), ani ölüm (%0.1’den az) ve acil Koroner Bypass operasyon ihtiyacı (%0.3’den az) gelişebilir.  Lokal anestezik veya kontrast maddeye bağlı alerjik reaksiyonlar (%1’den az),  kontrast maddeye bağlı böbrek fonksiyonlarında bozukluk (%5), girişim yerinde kateterin yol açtığı damar hasarı, kanama,  kalp veya damarlardan pıhtı kopması ve beyine gitmesi ile ortaya çıkan felçler (%0.2-0.4) görülebilir.

Kardiyoloji Kliniğimiz; 24 saat Koroner Anjiyografi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve Yataklı Servisleri ile halkımıza hizmet etmektedir. Kardiyoloji Bölümümüzde 16 Koroner Yoğun Bakım Yatağı, 42 Kardiyoloji Servis Yatağı bulunmaktadır.

Kliniğimizde Anjiyografi ve Stentleme İşlemi dışında, Kompleks Koroner Girişimler ve Aritmi Tedavisi için Kalp Pili işlemleri yapılmaktadır. İnvaziv işlemler dışında;

·        Efor Testi

·        Ekokardiyografi

·        Transözofageal Ekokardiyografi (TEE)

·        24 saat EKG (EKG Holter)

·        Kan Basıncı Ölçüm (Tansiyon Holter) işlemleri yapılmaktadır.


NOT:  Anjiyografi Ünitesi hekimlerimizi görmek için lütfen "Tıbbi Birimler" bölümünü ziyaret ediniz.


Klinik İletişim Bilgileri

Konumu

İletişim

Dahili

Anjiyografi Ünitesi

Merkez Hastane / 2. Kat

0 (332) 310 50 00

8362 / 51393

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

06 Haziran 2024