Üroloji
25 Temmuz 2022

Üroloji bölümü kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkek üreme sistemlerinin tanı ve tedavisinden sorumlu branştır. Konya Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğimiz akademik ve tecrübeli kadrosu ile yurtiçi ve yurtdışından gelen hastaların her türlü ürolojik sorunlarına ileri düzeyde teşhis ve tedavi imkânı sunmaktadır.

Kliniğimizde 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Başasistan, 8 Uzman Doktor, 1 uzmanlık eğitimi öğrencisi asistan doktor, 23 servis hemşiresi ve 1 servis sorumlu hemşiresi, 8 ameliyathane hemşiresi, 2 poliklinik hemşiresi ve 6 sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimizin Konya Şehir Hastanesi genel hastane binası B blok 6. katta 2 adet yataklı servisi bulunmaktadır. Bu servislerde 17 tek kişilik ve 12 çift kişilik odalarda toplam 41 yatak bulunmaktadır. Odaların tamamında lavabo, banyo-tuvalet ve her hastaya ait televizyon, buzdolabı ve refakatçi kanepesi bulunmaktadır.

Konya Şehir Hastanesi Merkez binasının 2. katında yer alan ameliyathanemizde kliniğimizin 2 adet ameliyat odası vardır. Ameliyat odalarımız modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış olup enfeksiyonlardan korunma için en üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştır.

Kliniğimiz poliklinik hizmetini Konya Şehir Hastanesi Genel Hastane binası B blok 1. katta bulunan 12 adet poliklinik odasında sunmaktadır. Tüm polikliniklerimiz hafta içi her gün mesai saatleri içersinde hizmet vermektedir.

Üroloji müdahale odası ve endoskopi ünitesi:

Hastanemizin Üroloji poliklinik ünitesi içerisinde (B blok 1. kat) üroloji müdahale odası ve endoskopi ünitesi bulunmaktadır. Bu ünitemizde hastalarının günübirlik olarak lokal anestezi altında sistoskopi, double-j katater çekimi işlemleri ile intravezikal BCG uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca lokal anestezi altında idrar sondası takılması, pansuman, dikiş alma, hormonoterapi uygulanan prostat kanseri hastalarına ilaç uygulaması, üretral dilatasyon gibi lokal anastezi altında ürolojik müdahaleler yapılmaktadır.

 Üroflowmetri (işeme testi):

Özellikle prostat hipertrofisi, üretra darlığı gibi alt üriner sistem semptomları varlığında çoğu hasta için vazgeçilmez, birinci basamak tarama testi olan Ürfolowmetri testi, hastanemiz Üroloji poliklinik ünitesi içerisinde (B blok 1. kat) uluslararası standartlara uygun şekilde dizayn edilmiş, yeterli hasta mahremiyetinin sağlandığı üroflowmetri odasında yapılmaktadır.

 Ürodinami ünitesi:

Ürodinami ünitesi hastanemizin Üroloji poliklinik ünitesi içerisinde (B blok 1. kat) yer almaktadır. Ürodinami testi uluslararası kontinans derneği standartlarına uygun şekilde yapılmaktadır.

 Taş kırma ünitesi:

Vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) ünitemiz Hastanemizin Merkez Binasının 1. katında yer almaktadır. Endikasyon dâhilinde, üriner sistem taşları, ESWL yöntemi ile ameliyata gerek olmadan tedavi edilmektedir.

 Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

Üroloji kliniğimizde erkek ve kadında üriner sistemden (böbrek, pelvis, üreter, mesane ve üretra), erkekte üreme sisteminden (prostat, seminal vezikül, testis, epididim ve vas deferens, penis ve skrotum), adrenalden (böbrek üstü bezi) ve retroperitonel bölgeden kaynaklan iyi ve kötü huylu tümörlerin, kistik kitlelerin, doğumsal bozuklukların, enfektif hastalıkların, nörolojik, travmatik ve geçirilmiş ameliyatlara bağlı gelişen ürolojik sorunların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Üroloji Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar ve Özellikli işlemler:

 Laparoskopik radikal sistektomi ve üriner diversiyon

Laparoskopik radikal prostatektomi

Laparoskopik radikal nefrektomi

Laparoskopik parsiyel nefrektomi

Laparoskopik total/parsiyel adrenalektomi

Laparoskopik pyeloplasti

Laparoskopik üreter ve böbrek taşı cerrahisi

Açık radikal sistektomi ve üriner diversiyon

Açık radikal prostatektomi

Açık radikal nefrektomi

Açık parsiyel nefrektomi

Nefrolitotomi

Üreterolitotomi

Bipolar transüretral rezeksiyon- prostat

Bipolar transüretral rezeksiyon- mesane tümörü

Endoskopik üreter taşı tedavisi

Endopiyelotomi

Sakrokolpopeksi

Transobturator tape uygulaması

Transvajinal tape uygulaması

Vezikovaginal fistül onarımı

Mikroskopik varikoselektomi

Hidroselektomi

Orşiektomi

Orşiopeksi

Hipospadias onarımı

Endoskopik böbrek taşı tedavisi (Retrograd intrarenal cerrahi/perkütan nefolitotomi)

Rekonstrüktif üretra cerrahisi

Erektil disfonksiyonda penil protez implantasyonu

Konjenital ve edinsel penil deformite cerrahisi

 Nasıl muayene olurum:

Hastanemiz giriş ve poliklinik katında bulunan kiosklardan genel üroloji muayenesi için, sekreter kayıt masalarından tüm poliklinikler için sıra numarası alarak veya Alo 182 ya da internet üzerinden MHRS ile randevu alarak muayene olabilirsiniz.