Genel Hastane

Üroloji

Üroloji Kliniği; kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkek üreme sistemlerinin tanı ve tedavisinden sorumlu bir branştır. Akademik ve tecrübeli kadrosu ile beraber yurt içi ve yurt dışından gelen hastaların her türlü ürolojik sorunlarına ileri düzeyde teşhis ve tedavi imkânı sunmaktadır.
Kliniğimizde 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Başasistan, 8 Uzman Doktor, 1 uzmanlık eğitimi öğrencisi Asistan Doktor, 23 Servis Hemşiresi ve 1 Servis Sorumlu Hemşiresi, 8 Ameliyathane Hemşiresi, 2 Poliklinik Hemşiresi ve 6 Sekreter görev yapmaktadır.
Kliniğimiz poliklinik hizmetini Genel Hastane Binası B Blok 1. katta bulunan 12 adet poliklinik odasında sunmaktadır. Tüm polikliniklerimiz hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir. Ayrıca hastanemizin üroloji polikliniği içerisinde Müdahale Odası yer almaktadır.Genel Hastane Binası B Blok 6. katta 2 yataklı Üroloji Servisi bulunmaktadır. Bu servislerde 17 tek kişilik ve 12 çift kişilik odalarda toplam 41 yatak sayısı ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Odaların tamamında lavabo, banyo-tuvalet ve her hastaya ait televizyon, buzdolabı ve refakatçi koltuğu mevcuttur.

 Konya Şehir Hastanesi Merkez binasının 2. katında yer alan ameliyathanemizde, kliniğimizin 2 adet ameliyat odası vardır. Ameliyat odalarımız modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış olup, enfeksiyonlardan korunmak için Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile beraber en üst düzeyde güvenlik önlemler alınmıştır.


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar
Üroloji Kliniğimizde; kadınlarda üriner sistemden (böbrek, pelvis, üreter, mesane ve üretra), erkeklerde üreme sisteminden (prostat, seminal vezikül, testis, epididim ve vas deferens, penis ve skrotum), adrenalden (böbrek üstü bezi) ve retroperitonel bölgeden kaynaklan iyi ve kötü huylu tümörlerin, kistik kitlelerin, doğumsal bozuklukların, enfektif hastalıkların, nörolojik, travmatik ve geçirilmiş ameliyatlara bağlı gelişen ürolojik sorunların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.


Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler

·        Üreterolitotomi

·        Bipolar Transüretral Rezeksiyon- Prostat

·        Bipolar Transüretral Rezeksiyon- Mesane Tümörü

·        Endoskopik Üreter Taşı Tedavisi

·        Endopiyelotomi

·        Sakrokolpopeksi

·        Transobturator Tape Uygulaması

·        Transvajinal tape uygulaması

·        Orşiopeksi

·        Hipospadias Onarımı

·        Endoskopik Böbrek Taşı Tedavisi (Retrograd intrarenal Cerrahi / Perkütan nefolitotomi)

·        Rekonstrüktif Üretra Cerrahisi

·        Erekti I Disfonksiyonda Penil Protez İmplantasyonu

·        Konjenital ve Edinsel Penil Deformite Cerrahisi

·        Vezikovaginal fistül onarımı

·        Mikroskopik varikoselektomi

·        Hidroselektomi

·        Orşiektomi

 


Üroloji Müdahale Odası ve Endoskopi Ünitesi

Hastanemizin Üroloji Polikliniği içerisinde Müdahale Odası ve Endoskopi Ünitesi bulunmaktadır. Endoskopi Ünitesinde, hastaların günübirlik olarak lokal anestezi altında sistoskopi, doublej katater çekimi işlemleri ile intravezikal BCG uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca lokal anestezi altında idrar sondası takılması, pansuman, dikiş alma, hormonoterapi uygulanan prostat kanseri hastalarına ilaç uygulaması, üretral dilatasyon gibi lokal anastezi altında ürolojik müdahaleler yapılmaktadır.

Üroflowmetri (İşeme Testi)

 Özellikle prostat hipertrofisi, üretra darlığı gibi alt üriner sistem semptomları varlığında çoğu hasta için vazgeçilmez, birinci basamak tarama testi olan Üroflowmetri testi, hastanemiz Üroloji Polikliniği içerisinde (Genel Hastane B Blok 1. Kat) uluslararası standartlara uygun şekilde dizayn edilmiş, yeterli hasta mahremiyetinin sağlandığı Üroflowmetri Odasında yapılmaktadır.

 Ürodinami Ünitesi

Ürodinami ünitesi hastanemizin Üroloji Polikliniği içerisinde (Genel Hastane B Blok 1.Kat) yer almaktadır. Ürodinami Testi uluslararası Kontinans Derneği Standartlarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Taş Kırma Ünitesi

Taş Kırma (ESWL) Ünitemiz, hastanemizin Merkez Binasının I. katında yer almaktadır. Endikasyon dâhilinde, üriner sistem taşları ESWL yöntemi ile ameliyata gerek olmadan tedavi edilmektedir.

 


Doktorlarımız

·          DOÇ. DR. MUSTAFA BİLAL HAMARAT

·          DR. ÖĞR. ÜYESİ MAHMUD ZAHİD ÜNLÜ

·          BAŞASİSTAN UZM. DR. AHMET MURAT BAYRAKTAR

·          BAŞASİSTAN UZM. DR. ONUR KÜÇÜKTOPCU

·          UZM. DR. ALPAY SÜMER

·          UZM. DR. BİLGİ İŞLER

·          UZM. DR. BURAK YILMAZ

·          UZM. DR. ERDEM TEKİNARSLAN

·          UZM. DR. ERHAN ŞAHİN

·          UZM. DR. MEHMET SERKAN ÖZKENT

·          UZM. DR. MUZAFFER TANSEL KILINÇ
·          
UZM. DR. TEZCAN SEZGİN


Klinik İletişim Bilgileri

 

Konumu

İletişim

Dâhili

Poliklinik

Genel hastane / B Blok / 1. Kat

0 (332) 310 50 00

21027 / 21029

Servis

Genel Hastane / B Blok/ 6. Kat

0 (332) 310 50 00

26054 / 26031

Ameliyathane

Merkez Hastane / 2.Kat

0 (332) 310 50 00

 

Adres

Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA

 

12 Ekim 2023