Sağlık Rehberi

Çocuk Yoğun Bakım Ziyaret ve Bilgilendirme Kuralları

Çocuk Yoğun Bakım Ziyaret ve Bilgilendirme Kuralları

Yoğun bakım ünitesinde yatan hasta yakınlarının ve çalışanların giriş-çıkış kurallarını düzenlemek, hasta yakınlarının hastaları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve onları yoğun bakım ünitesinin kuralları ile ilgili bilgilendirmektir.

1.Yoğun Bakım Ünitesinde her gün 13:00-14:00 saat aralığında hastanın ANNE ve BABAnın kısa süreli olarak hastalarını ziyaret etmeleri sağlanır (Yoğun Bakım Ünitesi uygun değilse ziyaret saati o gün için değiştirilebilir).

2.Bir ziyarette hasta yakınlarından en fazla 1 (bir) kişi hastayı görebilir.

3.Hasta yakınları Yoğun Bakım ünitesine girerken dış kapı ile iç kapı arasında galoş, maske, önlük takarlar. Mutlaka el yıkanıp veya dezenfektanı kullanarak Yoğun Bakıma girerler ve ziyaretlerini gerçekleştirirler. Yoğun Bakım ünitesinden çıkarken tekrar el dezenfektanı ile el hijyeni sağlarlar.

4.Hasta yakınlarının ziyaret sırasında Yoğun Bakım Ünitesi giriş ve çıkış kurallarına azami derece uyum göstermeleri sağlanarak, bilgi güvenliğine ve mahremiyet kurallarına dikkat edilir.

5.Mesai saatleri içinde hasta yakınlarına hastanın durumu ile ilgili bilgi saat 14:00 de asistan doktor tarafından Hasta Bilgilendirme odasında verilir.
6.Gece nöbetlerinde ve hafta sonları, Nöbetçi Yoğun Bakım doktoru tarafından bilgi verilir.

7.Hastanın hukuki yakını olmayan kişilere bilgi verilmez.

8.Hastanın ihtiyaçları, hastayı kabul eden ve takibini yapan hemşire tarafından belirlenerek, hasta yakınlarına bildirilir.

9.Yoğun Bakım çalışanları ve giriş çıkışlarda yetkisi olan çalışanlar kontrollü kapı kartı kullanırlar. Diğer çalışanlar ise yoğun bakıma telefonla ya da zili çalarak ulaşırlar.  Yoğun bakım girişlerinde galoş takarlar. Yoğun bakıma giriş ve çıkışlarda el dezenfektanını mutlaka kullanırlar.

 

06 Mayıs 2022