Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru İlanı
29 Aralık 2022

Hastanemiz tarafından 06.02.2023-17.03.2023 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecek olup, eğitim programının başvuru tarihleri 28.12.2022-06.01.2023 olarak belirtilmiştir. Başvuru yapmak isteyen katılımcılar https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. Ayrıca başvuruda istenen ek evraklar ile birlikte program sorumlusuna çalıştığı hastanedeki yetkililer aracılığıyla yada Bireysel program sorumlusuna teslim edebilir.

Program Sorumlusu:
Adı Soyadı: Meral TAŞKIN  
Tel: (0332) 310 50 00 Dahili No: 7067
E-posta: meral.taskin@saglik.gov.tr

Başvuruda istenen evraklar;
1. Başvuru formu kurumu tarafından islak imzali
2. Diploma önlü arkalı fotokopisi (aslı gibidir)
3. Kimlik fotokopisi (aslı gibidir)
4. Yoğun bakımda çalıştığına dair ya da çalıştırılması planlanıyorsa kurstan sonra yoğun bakımda gorevlendirilecegine dair kurum amirince imzali belge
5. Hemşire yetkili ebelerin  hemşirelik yetki belgesi