KONYA ŞEHİR HASTANESİNDE YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
14 Haziran 2022

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından staj başvuruları alınan ve kabul edilen öğrencilerin hastanemizde staj yapabilmesi için; maillerine gönderilmiş olan ‘’Onaylandı’’ yazısıyla birlikte hastanemizin istediği bilgi ve belgeleri dosyalayarak hastanemiz “Eğitim ve Ar-Ge Birimi” ne kendisi ya da bir yakını aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Staj tarihleri, hastane idaresi ile okul yönetiminin uygun bulduğu zaman diliminde planlanarak öğrencilere duyurulacaktır.

***Evrakları eksik olan öğrencilerin staj başvuruları hastanemiz tarafından kabul edilemeyecek olup, Kariyer Kapısı tarafından da iptal edilecektir.

Kurumumuzun istediği belgeler;

 1. Öğrencinin stajının kabulüne ait “Onaylandı” yazısına ait sayfa çıktısı (sayfa çıktısı öğrenci tarafından ıslak imzalı imzalanmış olmalıdır). 
 2. Öğrenci belgesi
 3. Staj/Mesleki Beceri/Mesleki Uygulama Başvuru Formuna ek olarak 3 adet staj sözleşmesi formu (Formda bulunan okul yetkili imzası ve öğrenci imzası ıslak imzalı olarak hazırlanmış getirilmelidir, eksik imzalı evrak kurumumuz tarafından imzalanamayacaktır. Formların aslı 3 nüsha hazırlanmalıdır, kurumumuz tarafından imzalandıktan sonra Formun 1 tanesi okula, 2 tanesi de kurumumuzda kalacaktır).
 4. Kariyer Kapısı Üzerinden Öğrenciye Gönderilen Belgeler staj yapacağı kurum tarafından imzalanmak üzere 2 nüsha hazırlanarak getirilmelidir.
 5. Sigorta Primlerinin okul tarafından yatırılacağını beyan eden sigorta belgesi. (Staj başlarken SGK girişinin yapıldığına dair belge)
 6. 16 saatlik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair evrak
 7. COVİD-19 Pandemisinin Yarattığı Riskler Konusunda Stajyer Öğrenci Bilgilendirme ve Onam Formu (Ekte)
 8. Staj kuralları çıktı alınarak öğrenci imzalayarak tarafımıza teslim etmeli (Ekte)
 9. Sağlık alanında staj talebi olan öğrencilerin; HbsAg, Anti Hbs, Anti HCV ve Anti HIV test sonuçlarına ilişkin evrak (anti Hbs testinin pozitif olması gerekir, negatif olması halinde aşı uygulaması başlatılarak en az 2 hafta staj yerine başlayamayacaktır. Aşı uygulamasına başlayan öğrencilerin Aile hekimi veya ilgili kurumdan aldıkları aşı kartının fotokopisi getirilmelidir).
 1. Kimlik fotokopisi
 2. Maaş ödemesi için Ziraat Bankası’ndan öğrenciye ait banka hesabına ait belge

***İstenen evraklar eksiksiz olarak 15 Haziran 2022 tarihinden önce kurumumuz Eğitim ve Ar-Ge birimine numara sırasına göre hazırlanarak dosya olarak teslim edilmek zorundadır. Aksi halde staj programında aksaklıklar yaşanabilmektedir.

Başarılı bir staj süreci geçirmeniz dileğiyle... 

Ek-1
Ek-2