Kalite Yönetimi

El Hijyeni Politikamız

1.Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en tesirli yolun el hijyeni olduğu gerçeğini tüm çalışanlara, hastalara, hasta refakatçilerine ve ziyaretçilerine hatırlatmak, 

2.Sağlık çalışanlarına, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünde, kurallara uygun yapılan el hijyeninin önemli, basit ve etkili bir yöntem olduğunun farkındalığını sağlamak,

3.El hijyeni uygulamalarına uyumu arttırmak için multidisipliner ve çok boyutlu programlar geliştirmek,

4.Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünde, kurum genelinde El Hijyeni Politikasının uygulanmasında yöneticilerin desteğini almak,

5.El hijyeni sürekliliği için eğitimler planlamak ve uygulamak,

6.El hijyeni uyum oranını yüksek tutabilmek amacıyla; el hijyeninin kurumsal bir öncelik olarak benimsenmesi ve geliştirmeye yönelik çalışmaların süreklilik kazanmasını sağlamak,

7.Tüm çalışanlarımızın sağlık hizmeti sunumu sırasında ve sonrasında “El Hijyeni Talimatı’na uygun el hijyeni uygulamasının başlıca görevleri arasında olduğunu hatırlatmak,

8.El hijyeni uygulamalarının; el yıkama, antiseptikli  el yıkama, alkollü el antiseptiği ile  ovalama ve cerrahi el antisepsisi dahil bütün uygulamaları kapsamasını sağlamak,
9.Sağlık çalışanlarına, el hijyeninin önemi, ‘’El Hijyeni İçin 5 Endikasyon’’kuralı,  el hijyeni sağlama yöntemleri ve uygulamaları, eldiven kullanımında genel kurallar, el antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler,  alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında eğitimlerin devamlılığını sağlamak,
10. El hijyenine uyumun artırılmasına yönelik kurumsal ve fiziksel ortama yönelik planlamalar yapmak,faaliyetlerde bulunmak, uyum oranlarını iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,

11. Sağlık çalışanlarının el hijyeni uyumunu takip etmek,
12. El hijyenine uyumu arttırmak için odak gruba uygun, dikkat çekici, anlaşılır, hatırlatıcı mesajlar vermek ve emsal olabilecek rol modelleri ön plana çıkarmak,

13. El hijyenine uyumun sağlanamadığı durumlarda sebebe yönelik araştırma yapılıp, iyileştirme çalışmaları yapmak,

14. El hijyeni gözlemlerinin kayıt altına alınmasını, değerlendirilmesini ve uyum oranlarının geri bildirimlerini sağlamak.

 

10 Ağustos 2023