Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
25 Mart 2022

Hastanemiz  tarafından 09.05.2022-20.06.2022 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim programının başvuru tarihleri 28.03.2022-06.04.2022 olarak belirtilmiştir. Başvuru yapmak isteyen katılımcılar  https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak kurum amirlerine imzalatıldıktan sonra aşağıda yer alan mail adresine gönderebilirler. Formların asılları ve istenen diğer başvuru belgeleri mutlaka hastanemiz Eğitim ve Ar-Ge Birimine gönderilmelidir. 

Program Sorumlusu:
Adı Soyadı: Meral TAŞKIN  
Tel: (0332) 310 50 00      Dahili No:7067 
E-posta: meral.taskin@saglik.gov.tr
Başvuru için istenen belgeler:
1.Başvuru Belgesi (Kurumu tarafından ıslak imzalı olacak şekilde hazırlanmalı)
2.Diploma fotokopisi (Hemşirelikle ilgili mezun olduğu en son okula ait)
3.Kimlik Fotokopisi
4.Yoğun Bakımda çalışmayan hemşireler için kursun devamında yoğun bakımda çalıştırılacağına dair çalıştığı kurumdan yazı 
5.Hemşire yetkili Ebe arkadaşlarımız için “Hemşire yetki belgesi” 
***Konya içindeki hastanelerin başvuru evraklarını Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.