Ameliyathane ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı
17 Ocak 2022

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği ve Ameliyathane Hemşireliği sertifikalı eğitim programına, ekli listede adı soyadı ve birimi belirtilen
personelin katılımı uygun görülmüştür.

Hastanemiz tarafından Ameliyathane Hemşireliği sertifikalı eğitim programı 31.01.2022 - 01.03.2022 tarihleri arasında düzenlenecek

Hastanemiz tarafından Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği  sertifikalı eğitim programı 21.02.2022 - 251.03.2022 tarihleri arasında düzenlenecek

Bilgilerinizi ve ekli listede isimleri bulunan personelin söz konusu sertifikalı eğitim programına
katılımının sağlanması


Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Kursiyer Listesi.pdf

Çocuk YB Hemşireliği Sertifika Programı Kursiyer Listesi.pdf