Yoğun Bakım Hemşireliği
30 Aralık 2021

Hastanemizin “Yoğun Bakım Hemşireliği” sertifikalı eğitim programı uygulama merkezi olması Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2018 tarihli ve 86642992-771/E.2222 sayılı onayı ile uygun görülmüştür. Söz konusu sertifikalı eğitim programı 10.01.2022-18.02.2022 tarihleri arasında uygulanacaktır. Programa kabul edilen kursiyer listesi ekte sunulmuştur. Kursiyerlerimize başarılar dileriz.

Konya Şehir Hastanes_Ek_a48fc717-322f-41ca-8a54-e8722da2fda1.pdf

KŞH Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına Kabul Edilen Kursiyer Listesi.pdf