2022 Konya Şehir Hastanesi Döner Sermaye Komisyon Seçimi
10 Ocak 2022

     04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden 2022 Yılı için Konya Şehir Hastanesi Döner Sermaye Komisyonu teşkili sebebiyle;

 

a) Dâhili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise birer eğitim sorumlusu/eğitim görevlisi veya uzman tabip,

b) Bir pratisyen tabip,

c) Bir asistan,

d) Bir diş tabibi,

e) Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi),

f) Bir sağlık hizmetleri sınıfı temsilcisi (hemşire, ebe veya sağlık memuru gibi),

g) Bir teknik hizmetler sınıfı temsilcisi,

h) Bir yardımcı hizmetler sınıfı temsilcisi,

ı) Bir genel idari hizmetler sınıfı temsilcisi,

 

seçimi yapılacaktır.

 

Başhekimlik makamından alınan E-34028083-841.02.17 sayılı olura istinaden;

 

  • Döner Sermaye Komisyon seçimi için aday olmak isteyenler 12 Ocak 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar dilekçe ile başhekimliğe başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • Döner Sermaye Komisyon seçimi için oy kullanma 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 08.30’da başlayıp, 15.30’da sona erecektir.

           

            Personele duyurulur.