İdari Birimler

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

      Tıbbi sosyal hizmet, ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların, tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

bbi̇ Sosyal Hi̇zmeti̇n  Amacı

   Hastanın tıbbi bakımı ve tedaviyi kabul etmesi ve bakımın etkili bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırmak, sağlık problemleri nedeniyle hasta ve ailesinin yaşadığı stresi azaltmak, hastanın hastalığı ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle ortaya çıkan problemleri çözümlemektir. Hastanın ve ailesinin; hastalığa, tedaviye ve hastalık sonrası yaşama psiko-sosyal yönden yeniden uyumunun sağlanması ve sürdürülmesi için sosyal hizmet uzmanlarının aile ve toplum odaklı müdahalelerine gereksinim duyulmaktadır.


Bu Bağlamda Tıbbi Sosyal Hizmet Birimindeki Sosyal Çalışmacının Görev ve Sorumlulukları

  • Hastaneden hizmet alan;

1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

2. Engelli hastalar,

3. Sağlık güvencesiz hastalar,

4. Yoksul hastalar,

5. Aile içi şiddet mağduru hastalar,

 6. İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

7. Mülteci ve sığınmacı hastalar,

 8. İnsan ticareti mağduru hastalar,

9. Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

10. Kronik hastalar,

11. Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,

 12. Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

13. Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar

14. İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.

  • Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerini koordine eder.
  • Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.
  • Tedavisini olumsuz etkileyecek şekilde sorunlar yaşayan hastalarla sorunun kaynağının bulunması ve çözümü için çalışır.
  • Hastaneye ve tedaviye uyum sağlayamayan, ekonomik, sosyal veya psikolojik sorunları bulunan hastalara destek verir, gerekirse bu hastaların  ilgili kişi ve kuruluşlardan destek almalarını sağlar.
  • Hasta yakınlarının bulunamadığı zamanlarda, hastanın yakınları ile bağlantı kurar.
  • Hastaneye terk edilen hastaların ilgili Sosyal Hizmet kuruluşlarına yerleştirilmesi için çalışır.
  • Madde bağımlılığı, çocuk istismarı, rehberlik ve danışmanlık, aile içi iletişim sorunları, ekonomik sorunlar, hukuki sorunlar, yaşlılık ve bunun gibi konularda ortak sorunları olan hastalar arasında dayanışma ve destek çalışmaları yapar.
  • Eşler arası anlaşmazlık, boşanma, aile içi şiddet ve ebeveyn çocuk anlaşmazlığı vakalarında aile danışmanlığı yapar.

27 Mayıs 2024