Hastanemizde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı eğitim programı açılacaktır.
05 Ocak 2024

Başvuru tarihleri: 02 Ocak 2024 -10 Ocak 2024 tarihleri arasında olacaktır.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:
-Başvuru Formu (Başhekim ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatılmış olmalı)
- Diploma Fotokopisi
- En son bitirmiş olduğu okulun (hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu) diploma fotokopisi. Sağlık alanı dışında bir
üst öğrenim diploması var ise beraber gönderilmeli.
- Çocuk ve Erişkin Acil servislerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşire yetkisi almış
ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.
- Ebe ise, hemşire yetki belgesi ya da hemşire yetkili olduğuna dair kurum yazısı
- Kimlik fotokopisi
- Evrakların asıllarının başvuru tarihi içinde posta ya da elden kuruma iletilmesi zorunludur.
- Başvurular resmi yazı ve ekleri ile yapılmalıdır.

Program Sorumlusu: Halime GÖKŞAN
E-posta: halime.goksan@saglik.gov.tr Telefon: 0 332 310 50 00
Dahili: 512 72