El Cerrahisi
15 Şubat 2023

Ellerimiz çok sayıda kompleks dokunun bir arada ve büyük uyum içinde çalıştığı bir organdır. Elimizin kompleks yapısı ve mevcut olan önemli fonksiyonları nedeniyle hastalıkları ve yaralanmalarının bu özel yapıya uygun olarak değerlendirilmesi gerekir. Basit olarak kabul edilen pek çok el sorununa uygun olmayan yaklaşımlar kişinin yaşam kalitesini etkileyecek ciddi sonuçlara neden olabilir.

El cerrahisi; temelde el ve buna bağlı olarak el bileği, ön kol, dirsek ve kol fonksiyonlarını etkileyen; travma, tümör, enfeksiyon, vasküler, aşırı kullanım, artrit gibi problemleri tedavi eden uzmanlık dalıdır.

 

Kliniğimizde, el ve üst ekstremitenin

- Acil yaralanmalarının onarımları ( kırık ve çıkıklar, tendon damar ve sinir yaralanmaları)

- Mikrocerrahi girişimleri (revaskülarizasyon, parmak, el ve ayak gibi replantasyon gereken yaralanmaları ve mikrocerrahi ile yapılan rekonstrüksiyonlar, doku nakilleri )

- Enfeksiyonları

- Romatizmal hastalıkları

- Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tanı ve tedavisi

- Rekonstrüksiyonları (yumuşak doku ve kemik onarımları)

- Sinir sıkışma sendromları

- Enflamatuar hastalıkları

- Dupuytren hastalığı

- Acil yaralanmaların geç dönem onarımları (Kemik yanlış kaynama ve kaynamama tedavileri, tendon rekonstrüksiyonları, sinir grefti ile onarımlar vs)

- Yanık sekelleri ve geç dönem yanık sekeli rekonstrüksiyonları

 

El cerrahisi hastalıkları nelerdir?

El cerrahisi alanına giren tıbbi durumları daha kapsamlı olarak şu başlıklar altında sıralayabiliriz:

1.) El, El Bileği ve Ön Kol Yaralanmaları

A.) Parmak ve Uzuv Kopmaları

El parmak kopmaları el cerrahisinin ilgi alanları arasındadır. Meydana gelen uzuv kopmalarının onarım sonuçları birçok faktöre bağlıdır. Kopmanın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği, kopan parçanın ne şekilde taşındığı, hastanın ek hastalıkları ve sigara içiciliği bu faktörlerden birkaçıdır.

B.) Atardamar, Tendon ve Sinir Yaralanmaları

Damar kesileri, kanamaya yol açan nedenlerden bir tanesidir. Ayrıca bu duruma bağlı olarak doku ölümü riski de söz konusudur. Damar kesilerinin yanı sıra, hareket komutlarını iletip duyuları taşıyan sinirler ve kasların gücünü kemiklere aktararak hareketin oluşumunu mümkün kılan tendonların kesileri de cerrahi olarak bu teknikle tedavi edilir.

C.) Kırık ve Çıkıklar

Üst ekstremitede yer alan bütün kırıklar el cerrahisinin kapsamına girer. El, el bileği, ön kol ve dirsekte meydana gelen kırık-çıkıklar, bağ kopmaları ve kol kemiği kırıkları bunlar arasındadır. Bu gibi sıkıntılar da el cerrahisi ve mikrocerrahi ile tedavi edilir.

2) Sinir ve Tendon Sıkışmaları

Sinir sıkışmaları, genellikle elde uyuşma, ağrı ve güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterir. Sinir sıkışmalarının en sık görüleni karpal tünel sendromudur. Sinir sıkışmalarının hem erken hem de geç dönem tedavileri, el cerrahisi bölümünün ilgi alanına girer.

A.) Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu, el bileği seviyesinde median sinirinde çeşitli sebeplere bağlı olarak meydana gelen sıkışma sonucu kendini gösterir. Bu sendrom söz konusu olduğunda, ilk üç parmakta ağrı, uyuşma, karıncalanma ve dördüncü parmağın bir kısmında uyuşma,his kusuru meydana gelir. İlerlediği takdirde, parmaklarda güç kaybı ve nesneleri elinden düşürme gibi bulgular ortaya çıkar. Tedavisi el cerrahisinin ilgi alanına girmektedir.

B.) Ulnar Oluk Sendromu

Ulnar sinirin dirsek seviyesinde sıkışması sonucu oluşur. Dördüncü ve beşinci parmaklarda uyuşma, karıncalanma meydana gelir. Tedavisi, karpal tünel sendromunda kullanılan yöntemlerle benzer şekilde gerçekleşir.

C.) De Quervain Tendiniti

Bu rahatsızlık, el bileği seviyesinde başparmağı kaldıran tendonlarda meydana gelen sıkışmadan kaynaklanır. Diyabet hastalığı, romatizmal hastalıklar ve doğum sonrası dönemde sıklıkla görülen bu hastalığın tedavisinde, ilaç ve atel tedavisi yetersiz kaldığı takdirde cerrahi olarak serbestleştirme uygulanır.

D.) Tetik Parmak

Parmakların bükülmesini sağlayan tendonlar avuç içine bağlanırken kalınlaşır ve sıkışma meydana gelir. Bu şekilde ortaya çıkan tetik parmak hastalığında parmak hareketleri takılır ve ağrı meydana gelir.

 

3.) El ve Üst Ekstremitede Meydana Gelen Tümör ve Tümör Benzeri Oluşumlar

A.) Tümör Benzeri Oluşumlar

Bunlar arasında en sık görüleni, el bileği tendon kılıflarında oluşan ganglion kistleridir. Bu kistler ağrıya sebebiyet verir. İlaç tedavisi ağrıları hafifletme konusunda işe yarasa da, ganglion kistlerinin cerrahi olarak çıkarılmaları önerilir. Yaygın olarak rastlanan bir diğer oluşum ise dupuytren hastalığıdır (dupuytren kontraktürü). Avuç içi ve ayak tabanında görülen bu hastalık, parmakların açılamayacak şekilde kasılmasına yol açabilir. Lokal enjeksiyonlar ve minimal cerrahi yöntemlerle kontrol altına alınmaya çalışılır, ancak daha ileri aşamalarda cerrahi müdahale şarttır.

B.) İyi Huylu Tümörler

Tendon kılıfının dev hücreli tümörü, kemik ve yumuşak dokuda rastlanan kistler, damar ve sinir kılıfı kaynaklı tümörler bunlar arasında sayılabilir.

C.) Kötü Huylu Tümörler

Tıpkı iskelet sisteminde meydana gelen diğer kötü huylu kemik ve yumuşak doku tümörleri gibi, tedavi edilmeleri zaruridir. Kötü huylu tümörlerin tedavisinde multidisipliner yaklaşım izlenmeli, el cerrahisi ve ortopedik onkoloji birlikte çalışmalıdır.

 

4) Romatizmal, Yangısal ve Enfeksiyon Hastalıklar

El ve el bileği eklemleri, romatizmal hastalıkların en çok rastlandığı eklemler arasındadır. Romatizmal sebeplerin haricinde, kronik yorgunluk ve mikroorganizmalar da artrit ve tendiniti tetikleyen faktörler arasındadır. İlerlemiş deformiteler söz konusu olduğunda, cerrahi girişimlere başvurulmaktadır.

 

Nasıl Gidilir? : A blok zemin katta bulunmaktadır.

İletişim: 0332 310 50 00 Dahili: 10049-10051

Doktorlarımız: