1-Yoğun Bakım Hemşireliği Başvuru detayları
23 Kasım 2021

Program Tarihi: 10 Ocak 2022- 18 Şubat 2022

Başvuru Tarihleri: 29 Kasım 2021-10 Aralık 2021

 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

· Başvuru Formu (Başhekim ve sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatılmış olmalı)

· Diploma Fotokopisi

· En son bitirmiş olduğu okulun (hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu) diploma fotokopisi.

Sağlık alanı dışında bir üst öğrenim diploması var ise beraber gönderilmeli.

· Yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, hemşire yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabillir.

· Ebe ise, hemşire yetki belgesi ya da hemşire yetkili olduğuna dair kurum yazısı

· Kimlik fotokopisi

· Evrakların asıllarının başvuru tarihi içinde posta ya da elden kuruma iletilmesi zorunludur.

· Başvurular resmi yazı ve ekleri ile yapılmalıdır.

 

Program Sorumlusu: Meral TAŞKIN

E-posta: meral.taskin@saglik.gov.tr

Telefon: 0 332 310 50 00 Dahili: 512 81