T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya Şehir Hastanesi

Hastanemizde Obezite Polikliniği Hizmet Vermeye Başlamıştır Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021

Hastanemizde Obezite Polikliniği Hizmet Vermeye Başlamıştır


Hastanemizde Aile Hekimliği Polikliniği bünyesinde Obezite Takip ve Tedavi Polikliniği açılmıştır. Hastalarımız MHRS üzerinden randevu alarak polikliniğimize başvurabilirler. Obezite polikliniğinde hastalarımız, içerisinde diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, endokrinoloji uzmanı, psikiyatri uzmanı ve genel cerrahi uzmanlarının da bulunduğu multi-disipliner bir ekip tarafında bütüncül bir şekilde değerlendirilmektedir.

 Fazla kiloluluk ve obezite; tüm dünyada prevalansı giderek artan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Obezite birçok ciddi hastalığa yol açmasının yanı sıra yaşam kalitesinin bozulmasına ve beklenen yaşam süresinin kısalmasına neden olmaktadır.  Kronik ve tekrarlayan bir durum olan obezitenin tedavisinde, kontrol girişimlerinin uzun soluklu olarak planlanması gereklidir. Obezite tedavisi birçok uzmanlık dalını ilgilendirmesinin yanında aynı zamanda sağlık, eğitim, iletişim, beslenme ve egzersiz gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren geniş kapsamlı bir çalışmadır. Tedavide amaç, obeziteye ilişkin mortalite ve morbidite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Ayrıca verilen kiloların tekrar alınmasının önlenmesi de bir diğer amaçtır. Obezitede, beslenme tedavisi ve fiziksel aktivitenin arttırılması ile birlikte davranış değişikliği tedavisi kesinlikle gereklidir. Uygun endikasyonlar olduğunda, farmakolojik ve cerrahi tedaviler de önemli yararlar sağlayabilir.

  Obezite Takip ve Tedavi Polikliniğinde bireylerin istenen kiloya ulaşmalarına, kilolarını korumalarına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla çok yönlü bir yaklaşımla, bireyselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir hasta takip modülü uygulanmaktadır. 

Paylaş