T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya Şehir Hastanesi

Konya Şehir Hastanesi Obezite Kurulu Başhekimimiz Prof. Dr. İbrahim GÜNEY’in Katılımıya Gerçekleşti. Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021

Konya Şehir Hastanesi Obezite Kurulu Başhekimimiz Prof. Dr. İbrahim GÜNEY’in Katılımıya Gerçekleşti.


Tüm dünyada prevalansı giderek artan fazla kiloluluk ve obezite ciddi bir toplum sağlığı sorunudur ve ülke ekonomilerini de olumsuz etkilemektedir. Obezite bir çok ciddi hastalığa yol açmasının yanı sıra yaşam kalitesinin bozulmasına ve erken ölümlere de neden olmaktadır.1 Çağımızın önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş olan obezite bir çok uzmanlık dalını ilgilendiren kronik ve tekrarlayan bir durumdur. Obezite kontrol girişimleri, uzun soluklu olarak planlanması gereken; aynı zamanda sağlık, eğitim, iletişim, beslenme ve egzersiz gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren geniş kapsamlı bir çalışmadır. Bu nedenle, fazla kilo ve obezite ile mücadele farklı disiplinlerden oluşan geniş kapsamlı bir ekip tarafından çok yönlü bir yaklaşımla yürütülmelidir.2 Obezite tedavisinde amaç, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Ancak, tam olarak iyileşme enderdir; verilen kilonun hızla geri alınması sıklıkla görülmektedir. Kilo veren kişilerin ancak %5’i ulaştıkları kiloyu koruyabilmekte, büyük bir çoğunluğu ise tekrar kilo almaktadır.2 Obezitede, beslenme tedavisi ve fiziksel aktivitenin arttırılması ile birlikte davranış değişikliği tedavisi kesinlikle gereklidir. Beslenme tedavisinde bireyin koşullarına, ihtiyaçlarına ve günlük yaşamına uygun doğru ve kalıcı beslenme alışkanlıkları kazandırılmalı ve yanlış beslenme alışkanlıkları değiştirilmelidir. Fiziksel etkinliklerin arttırılmasına yönelik öneriler de, mutlaka bireyselleştirilmeli ve sürdürülebilirliği takip edilmelidir.2 4 Bu sürecin ayrılmaz bir parçası da sosyal ve psikolojik destektir. Obez hastaların geçmişleri çok sayıda başarısız girişim, tekrar kilo alma ve hayal kırıklığı öyküleri ile doludur. Dolayısıyla, ağır bir psikolojik travma yaşamış veya halen yaşamakta olan bir obez hastanın, yeni bir kilo kontrolü programına dahil olabilmesi için, bu programa inanması ve kendisini hazır hissetmesi çok önemlidir. Hastaları yargılamak ve onlarda suçluluk hissi uyandırmak, obezite tedavisinde başarı sağlamaz. Kalıcı ve etkili bir kilo kontrolü sağlayabilmenin birinci koşulu, bireyde başarabileceği duygusunu uyandırıp motivasyonunu sağlamaktır. Bu ancak, hem sağlık kuruluşunun hem de yakın çevrenin desteğiyle sağlanabilir. Uygun endikasyonlar olduğunda, farmakolojik ve cerrahi tedaviler de önemli yararlar sağlayabilir.2 Bu eğitim, takip ve tedavi programı, multidisipliner bir ekip aracılığıyla çok yönlü yaklaşımla fazla kilolu ve obez bireylerin istenen kiloya ulaşmalarına, kilolarını korumalarına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.


  • IMG_5771.jpg
  • IMG_5782.jpg
  • IMG_5780.jpg
  • IMG_5775.jpg
  • IMG_5786.jpg
  • IMG_5789.jpg
  • IMG_5776.jpg
  • IMG_5785.jpg
  • IMG_5770.jpg
Paylaş