Sağlık Kurulu
29 Mayıs 2023

Hastanemiz Sağlık Kurulu; tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık kurulu raporu öngörüldüğü hallerde kişilerin sağlık durumuna karar vermeye yetkili, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hükümlerine göre kurulmuş hakem Sağlık Kuruludur.

Hastalarımızın belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu olan sağlık raporları, sağlık hizmet sunumumuzun en önemli hizmetlerinden biridir. Sağlık Kurulu Hizmeti, Genel Hastanesi zemin katı hizmet vermektedir.

Sağlık Kurulu Raporu talebi bulunan hastalarımızın, Merkezi Randevu Sisteminden ( telefonla 182’yi arayarak veya www.mhrs.gov.tr internet sitesinden randevu alınabilir) randevu alarak gelmeleri gerekmektedir.

Müracaat

Sağlık Kuruluna şahsen müracaat eden hastalarımızın ilk kayıt İşlemi ile başvuru evraklarının ve kimlik (Güncel Fotoğraflı) kontrolü sonrası Sağlık Kurulu Rapor formu çıkartılarak hastamız gerekli görülen uzman hekimlere yönlendirirler, Kurulumuzdan fotoğraf istenmemektedir.

İşleyiş

Sağlık Kuruluna müracaat eden hastalarımız sağlık kurulu bankosunda kaydı yapılır ve ilgili Sağlık Kurulu polikliniklerine yönlendirilir. Poliklinikte muayene işlemleri tamamlandıktan sonra talepte bulunan hastamız sağlık kuruluna çağrılır ve Sağlık Kurulu Konsey üyeleri başvuru sahibi hakkında nihai kararını verir.

Hastanemizde verilen rapor çeşitleri:

1- Erişkinler İçin Engelli Sağlık Kurulu raporu

2- Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu raporu (Sevkle başvurulması halinde düzenlenir.)

3- Vergisi Kanunu hükümlerine göre, engellilik indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlar (Sevkle başvurulması halinde düzenlenir.)

4- Maluliyet tespiti, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı, erken yaşlanma hali, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye esas maluliyet raporları (Sevkle başvurulması halinde düzenlenir.)

5- Hakem Hastane Sıfatıyla Tetkik Edilen ( Teyit için gönderilen ) raporlar

6- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında istenilen raporlar

7- Silahlı-Silahsız güvenlik görevlisi olur raporları

8- Silah taşıma-bulundurma raporları