General Surgery
29 Mayıs 2023

Genel Cerrahi Kliniğimizde, alanında tam donanımlı hekimler yer almaktadır. Kliniğimiz bünyesinde ve alanımız dahilinde yer alan tüm hastalıkların tanı ve tedavi hizmetleri yürütülmektedir. Hastanemizin üstün fiziki yapısı ve sağlık bakım hizmetleri imkânları ile çağımızın teknolojik cihazları kullanılarak en güncel yaklaşımlarla hastalarımızın tedavileri sağlanmaktadır.

Kliniğimizde yapılan özellikli ameliyatlar ve Yan Dal Cerrahilerimiz bölgenin aranan klinikleri arasındadır. Obezite Cerrahisi, Laparoskopik (Kapalı) Cerrahiler, Minimal İnvaziv Girişimler, Kanser Cerrahileri dâhil olmak üzere en güncel tedavi ve cerrahi prosedürler uygulanmaktadır. Hastalarımızda görülen hastalıkların tanı ve tedavisi için gerekli durumlarda alanında deneyimli hekimlerimiz ile birçok branş tarafından konsey kararı ile değerlendirilmektedir.

Kliniğimizde 4 Profesör Doktor, 5 Doçent Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Başasistan, 2 Gastroenterolojisi Cerrahisi Yan Dal Uzman Doktoru, 1 Cerrahi Onkoloji Uzman Doktoru, 10 Uzman Doktor, 23 Uzmanlık Eğitimi alan Asistan Doktor, 3 Servis Sorumlu Hemşiresi, 50 Servis Hemşiresi, 24 Yoğun Bakım Hemşiresi,  15 Ameliyathane Hemşiresi, 5 Poliklinik Hemşiresi, 2 Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi ve 15 Tıbbi Sekreter görev yapmaktadır.

Kliniğimizde Genel Cerrahi Poliklinik hizmeti, Genel Hastane Zemin Kat B Blokta 10 poliklinik odasında verilmektedir. Ayrıca Meme Ünitesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Polikliniği ve Cerrahi Onkoloji Polikliniği de Genel Hastane 1. Kat F Blokta hizmet vermektedir. Polikliniğimiz bünyesinde 1 adet Stoma ve Yara Bakım Ünitesi, 1 adet Proktoloji Ünitesi, 2 adet Pansuman Odası, 1 adet de Küçük Cerrahi Müdahale odası bulunmaktadır.

Genel Hastane B Blok 3. katta 2 adet ve 4. katta 1 adet Genel Cerrahi Servisimiz bulunmaktadır. Gastroenteroloji Cerrahisi ve Cerrahi Onkoloji Yan Dal Servisimiz 4. katta bulunmaktadır. Meme ve Endokrin Cerrahisi Servisimiz de 5. Katta yer almaktadır. Bu servislerde toplam 45 tek yataklı, 30 çift yataklı olmak üzere 75 oda bulunmakta ve 105 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Kliniğimiz bünyesinde Genel Hastane B Blok 2. Katta 13 yataklı Üçüncü Basamak Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi bulunmakta, hastalarımızın tedavi süreçlerinde ihtiyaç durumuna göre müstakil odalarda hasta bakım hizmetleri yürütülmektedir.

Hastanemiz Merkez Binasının 2. katında yer alan ameliyathanemizde 6 adet elektif ve 1 adet acil ameliyat odamız bulunmaktadır. Ameliyat odalarımız güncel teknolojik ekipmanlar ile donatılmış ve tüm cerrahi prosedürlerin uygulanmasına imkân tanımaktadır.

Genel Cerrahi Kliniğimiz olarak bölge halkının sorunlarına çözüm getirmek için çalışıyoruz. 5 farklı servis, 3. basamak yoğun bakım ünitesi ve yanık merkezi ile bölgenin en kapsamlı kliniği konumundayız. Eğitim kadrosu gücü, yapılan ameliyat çeşitleri hastalarımızın tercihinde önemli rol oynamaktadır.     


Kliniğimizde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

·      Özafagus (Yemek Borusu) Hastalıkları ve Kanserleri

·      Mide Hastalıkları ve Kanserleri

·      İnce Bağırsak Hastalıkları ve Kanserleri

·      Kalın Bağırsak Hastalıkları ve Kanserleri

·      Safra Kesesi Hastalıkları ve Kanserleri

·      Karaciğer Hastalıkları ve Kanserleri

·      Pankreas Hastalıkları ve Kanserleri

·      Dalak Hastalıkları

·      Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları ve Kanserleri

·      Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Kanserleri

·      Meme Hastalıkları ve Kanserleri

·      Perianal Bölge Hastalıkları(Hemoroid-Fistül-Fissür-Kıl Dönmesi-Prolapsus-Stenoz)

·      Obezite Cerrahisi

·      Gastroenteroloji Cerrahisi

·      Cerrahi Onkoloji (Kanser Cerrahisi)

·      Endokrin Cerrahi

·      Kasık, Göbek ve Karın Fıtıklarının Açık ve Kapalı Ameliyatları

Kliniğimizde Yapılan Özellikli İşlemler

·      Endoskopi – Kolonoskopi

·      Minimal İnvaziv Girişimler

·      Laparoskopik (Kapalı) Ameliyatlar

·      Obezite Cerrahisi

·      Mide Balonu

·      Proktoloji Ünitesi

·      Stoma ve Yara Bakım Ünitesi

·      Yanık Ünitesi

Kliniğimizde Kullanılan Teknolojik Cihazlar

·      Laparoskopik (Kapalı) Ameliyathane Sistemleri Cihazları ve Ekipmanları

·      Tiroid ve Paratiroid Cerrahisinde Kullanılan Sinir Monitörizasyon Cihazları

·      Damar Mühürleme Yapabilen Enerji Cihazları

·      Gastroskopi ve Kolonoskopi 


vKüçük Cerrahi Müdahale Odası

Küçük Cerrahi Müdahale Odası hastalarımızın tedavi ve küçük cerrahi yöntemler ile müdahale süreçlerini lokal anestezi altında sağladıkları odadır. Odamızda küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene-müdahale masası ve gerekli tüm ekipmanlar yer almaktadır.

Konya Şehir Hastanesi Küçük Cerrahi Müdahale Odası Genel Hastane Binası B Blok Zemin Kat Genel Cerrahi Poliklinikleri içerisinde yer almaktadır. Birimimizde hastanemiz Genel Cerrahi Doktorları ve 2 adet hemşire görev yapmaktadır. Hastalarımız almış oldukları poliklinik randevusu ile muayene sonrasında genel cerrahi uzman hekimlerimizin gerekli gördüğü durumlarda aynı gün içerisinde tedavilerini yaptırabilmektedirler.

Küçük Cerrahi Müdahale Odası Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

·      Lipomatöz Doku Çıkarılması

·      Kist Bening Tümör Çıkarılması

·      Pilonidal Sinüs Fenol Tedavisi ve Cerrahi Operasyonu

·      Hemoroid Eksizyonu, Hemoroidektomi, Hemoroid Bandligasyonu, Hemoroid İnfrared Uygulaması

·      Vücudun Tüm Bölgelerinden Apse Drenajı

·      Tırnak Çekimi

·      Tırnak Revizyonu

·      Saçlı Deride Kist Alınması

·      Umblikal Granülom Tedavisi

·      Lenf Nodlarında Biyopsi Alınması

·      Rektal Hastalıklarda Teşhis Muayenesi

·      Anal Fissürde LİS Tedavisi

·      Fistülotomi ve Fistülektomi

·      Yara ve Kesilerin Süture Edilmesi

·      Nevüsler, Cilt Altında Kitle Oluşturan Lezyonların Tanı ve Tedavisi Amacıyla Yapılan Cerrahi Müdahaleler

·      Rektoskopi İle Müdahale

·      Papillom Alınması 


vStoma ve Yara Bakım Ünitesi

Stoma ve Yara Bakım Ünitesi kronik, basınç, cerrahi ve benzeri yaralanmalar gibi komplike ve iyileşmeyen yaraların tanı, tedavi ve iyileşme sürecini takip eden aynı zamanda Stoma Bakım ve Eğitim sürecinin yönetildiği birimdir.

Konya Şehir Hastanesi Stoma ve Yara Bakım Ünitesi Genel Hastane Binası B Blok Zemin Kat Genel Cerrahi Poliklinikleri içerisinde yer almaktadır. Birimimizde 1 Uzman Doktor, 1 Podolog ve 1 Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi görev yapmaktadır. Hastalarımızın gerekli işlemleri, almış oldukları muayene randevusu veya diğer branşlardaki uzman hekimlerimizin gerekli gördüğü durumlarda konsültasyon şeklinde olmaktadır. Stoma ve Yara Bakım polikliniğimize MHRS üzerinden veya 182 ile randevu alabilirsiniz.

Stoma Ve Yara Bakım Ünitesinde Tanı Ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

·      Diyabetik Ayak Ülseri

·      Venöz Ülser

·      Cerrahi Yaralanmalar

·      Basınç Yaralanması

·      Stoma Bakımı ve Eğitimi

Stoma ve Yara Bakım Ünitesinde Yapılan Özellikli İşlemler

·      Yara Debritmanı

·      Yara Pansumanı

·      Minör Ampütasyon

·      Stoma Bakımı ve Eğitimi

Ostomi Eğitimi

Ostomi Eğitimi, Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi tarafından hastaya ameliyat öncesi ve sonrasında verilen eğitimdir. Stomalı bir bireyin bakımı, bireyin yeni yaşamına uyumunu kolaylaştırmada ve yaşam kalitesini arttırmada oldukça önemlidir. Bu nedenle Ostomi Eğitimi hasta, hasta yakınları veya hastaya bakacak kişi açısından önem arz etmektedir. Bu eğitimde;

·      Stomanın Değerlendirilmesi

·      Torba Sisteminin Boşaltılması ve Değişimi

·      Adaptörün Değiştirilmesi

·      Beslenme

·      Cilt Bakımı ve Temizliği

·      Banyo ve Giyinme

·      Sosyal Aktivite

·      Seyahat

·      Cinsel Yaşam

·      İbadet Etme

·      Stomanın Oluşturacağı Fiziksel, Sosyal Ve Psikolojik Problemler

·      Stomal ve Parastomal Alanda Gelişebilecek Komplikasyonlar ve Önleme Yolları

hakkında hastalarımız bilgilendirilerek daha sağlıklı bir tedavi görmeleri için olanak sağlanmaktadır.


vProktoloji Ünitesi

Proktoloji kalın bağırsağın son kısmı olan rektum ve anal kanal ile bu yapıların etrafında ortaya çıkan hastalıklar ile ilgilenen Genel Cerrahi Bilimi şemsiyesi altında yer alan bir tıp dalıdır. Proktoloji kaba bir tabir ile anal bölge (makat) hastalıkları ile ilgilenir. Bu hastalıklar Hemoroidal Hastalık (Basur Veya Mayasıl),Anal Fissür (Makat Çatlağı), Anal Fistül, Anal Bölge Apseleri, Makat Sarkmaları, Makat Fıtıklaşmaları, Anal Bölgenin Kanserleri, Büyük Tuvalet Tutamama olarak sıralanabilir. Anal bölge ile ilgili yakınmalarınız varsa veya başka bir uzman tarafından Proktoloji Ünitelerine yönlendirilmişseniz hastanemiz Proktoloji Polikliniğine başvurabilirsiniz.

Konya Şehir Hastanesi Proktoloji Ünitesi B Blok Zemin Kat Genel Cerrahi Poliklinikleri içerisinde yer almaktadır. Birimimizde 1 Uzman Doktor ve 2 Hemşire görev yapmaktadır. Ünitemiz içerisinde bulunan tanısal ve tedavi edici işlemlerin yapıldığı Proktolojik Muayene Odası ile hastalarımıza hizmet verilmektedir.

Proktoloji Ünitesinde hastaların tanı ve tedavileri Doç. Dr. Gürcan ŞİMŞEK tarafından yürütülmektedir. Proktoloji polikliniğimize MHRS üzerinden veya 182 ile randevu alabilirsiniz. Acil ve ağrılı durumlarda randevusuz olarak ta polikliniğimize başvurabilirsiniz.

Proktoloji Ünitesinde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

·      Hemoroidal Hastalık (Basur-Mayasıl)

·      Perianal Fistül

·      Anal Fissür (Makat Çatlağı)

·      Büyük Tuvalet Tutamama

·      Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)

·      Rektum ve Anal Kanal Kanserleri

·      Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)

·      Pelvik Taban Patolojileri

Proktoloji ÜnitesindeYapılan Özellikli İşlemler

·      Hemoroidal Hastalığın Ameliyatsız Tedavisi

·      Pilonidal Sinüste Ameliyatsız Tedavi

·      Lazer Uygulamaları

·      Laparoskopik (Kapalı Yöntem) İle Rektum Kanseri Ameliyatları

·      Laparoskopik (Kapalı Yöntem) Makat Sarkması Ameliyatları

·      Fekal İnkontinans (Büyük Tuvalet Tutamama) Cerrahisi

·      Makat Çatlağında Botoks Uygulamaları

·      Kompleks Perianal Fistül Cerrahileri 

Proktoloji Ünitesinde Kullanılan Teknolojik Aletler Nelerdir?

·      Rektoskopi

·      Anoskopi

·      Lastik Band Ligasyon Cihazları

·      Anal Manometri


  Doktorlarımız

·      Prof. Dr. Adil KARTAL

·      Prof. Dr. Kemal ARSLAN

·      Prof. Dr. Osman DOĞRU

·      Prof. Dr. Mehmet Ali ERYILMAZ

·      Doç. Dr. Sabri ÖZDEN

·      Doç. Dr. Gürcan ŞİMŞEK

·      Doç. Dr. Alpaslan ŞAHİN 

·      Doç. Dr. Süleyman KARGIN

·      Doç. Dr. Abdülhalim Serden AY

·      Dr. Öğr. Üyesi İsmail HASIRCI

·      Opr. Dr. Ramazan Saygın KERİMOĞLU

·      Opr. Dr. Dr. Ersin TURAN

·      Opr. Dr. Ali DEMİR

·      Opr. Dr. Nergis Aksoy SÖNMEZ

·      Opr. Dr. Mustafa SARAÇOĞLU

·      Opr. Dr. Barış CANDAN

·      Opr. Dr. Kemal Deniz ERCAN

·      Opr. Dr. Seyit Ali DENİZ

·      Opr. Dr. Emet Ebru ATEŞ

·      Opr. Dr. Seçil SOYDAN

·      Opr. Dr. Ali Hikmet ÖZALP

·      Opr. Dr. Muhammed Ali AKBULUT

·      Opr. Dr. Derviş ATEŞ

·      Opr. Dr. Engin ÇINAR


Klinik İletişim Bilgileri 


  Konumu İletişim Dahili
 Poliklinik Genel Hastane /  B Blok / Zemin Kat 0 (332) 310 50 00 20026
 Servis  Genel Hastane / B Blok 3. ve 4. Kat0 (332) 310 50 00 23032 / 23054 /24054 /     24032 / 25032
 Ameliyathane Merkez Hastane / 2.Kat  0 (332) 310 50 00 
 Adres Akabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA