Anjiyografi Ünitesi
29 Mayıs 2023

Koroner anjiyografi girişimsel bir tanı (teşhis) yöntemi olup bir ameliyat türü değildir. Koroner anjiyografi kalp damarları içine özel bir boya maddesi (kontrast madde) verilerek, görüntüleme sistemi kullanılarak kalbi besleyen damarların (koroner damarların) görüntülerinin alınması işlemidir. Koroner anjiyografi kalbi besleyen damarların hangi bölgesinin ne kadar daraldığını tespit eder ve damar hastalığı yaygınlığına göre ilaç tedavisi, balon-stent uygulanması veya bypass tedavileri gerekebilir. Koroner anjiyografi, anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş laboratuvarlarda yapılır. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, İşlem öncesi, girişim yapılacak bölge hastanın ağrı duymaması için lokal anestezi ile uyuşturulur. İşlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir. Genelde sağ kasık ya da el bileğinden hastanın damarına girilir.

Hastanemiz Kardiyoloji bölümü, 24 saat koroner anjiyografi, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri ile halkımıza hizmet etmektedir. Kardiyoloji Bölümümüzde 16 Koroner yoğun bakım yatağı, 42 Kardiyoloji Servis yatağı bulunmaktadır. Anjiografi ünitemizde 2 adet Anjiyografi cihazı mevcuttur. Bölümde 7 gün 24 saat kardiyoloji uzmanı ve ekibi ile kalp krizi ve şüphesi ile gelen hastalarımıza anında müdahale edilip balon-stent işlemi uygulanmaktadır. Kliniğimizde Anjiyografi ve stentleme işleme dışında ,Kompleks Koroner Girişimler, Periferik arter (Bacak ve Kol Atar Damarı) Balon ve Stent işlemleri ve Aritmiler için Kalp Pili işlemleri yapılmaktadır.. İnvaziv işlemler dışında; Efor testi, Ekokardiyografi, Transözofagial Ekokardiyografi (TEE), 24 saat Ekg (EKG Holter) ve Kan basıncı ölçüm (Tansiyon Holter) işlemleri yapılmaktadır.

Koroner Anjiografi Kimlere Yapılır?

 • Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısı veya eforla nefes darlığı olan kişilerde,

Koroner kalp hastalığının önemli risk faktörleri şunlardır.

- Yaş (erkeklerde ≥45, kadınlarda ≥55 veya erken menopoz)

- Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce koroner arter hastalığı bulunması)

- Diabetes mellitus

- Sigara içiyor olmak

- Hipertansiyon (kan basıncı ≥140/90 mmHg veya antihipertansif tedavi görüyor olmak) Hiperkolesterolemi (total kolesterol ≥200 mg/dl, LDL-kolesterol ≥130 mg/dl)

- Düşük HDL-kolesterol değeri (<40 mg/dl)

• Kalp krizi geçirenlerde,

• Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı (bypass ameliyatı) olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda,

• Ani kalp durması sonucu hayatta kalanlarda,

• Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı ya da başka sebeple ) olacak kişilerde ameliyat öncesi,

• Kalp dışı ciddi damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde,

• Hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluğu olanlarda,

• Girişimsel olmayan testlerde; EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG (efor testi) ve nükleer kardiyolojik tetkiklerde (miyokard perfüzyon sintigrafisi) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülemesi yapılır.

Koroner anjiografi öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar:

Anjiyografi öncesi 4-12 saat aç kalınması gereklidir. Hasta kullanmakta olduğu ilaçları alıp almayacağını hekimine danışmalıdır (hekiminin önerdiği ilaçlar çok az miktarda su ile alınabilir). Hasta anjiyografi laboratuvarına alınmadan önce, daha iyi bir sterilizasyon sağlanabilmesi için her iki kasık bölgesi traşının yapılmış olması gerekir.

Doktorlarımız:

Doç.Dr. ZAFER BÜYÜKTERZİ

Uzm.Dr. SELÇUK ÖZTÜRK

Uzm.Dr. TURGUT UYGUN

Uzm.Dr. BEYZA SAKLI

Uzm.Dr. EMRAH YILDIZ

Uzm.Dr. EMRE CAN KIRIK

Uzm.Dr. HÜSEYİN TEZCAN

Uzm.Dr. MEHMET KILINÇ

Uzm.Dr. MEHMET ÖZYAŞAR

Uzm.Dr. MEHMET SERTAÇ ALPAYDIN

Uzm.Dr. MUSTAFA DURAN

Uzm.Dr. MUSTAFA TUNÇ SOLAK

Uzm.Dr. RAMAZAN COŞKUN

Uzm.Dr. SÜLEYMAN KANYILMAZ

Uzm.Dr. ŞÜKRÜ KARAARSLAN

 KonumuİletişimDahili
Anjiyografi ÜnitesiMerkez Hastane/ H Blok/ 2. Kat 0 (332) 310 50 00   8362-51393
Servis 
       
Ameliyathane
   
AdresAkabe Mah. Adana Çevre Yolu Cad. No:135 42020 Karatay / KONYA