Çocuk Kardiyolojisi
29 Mayıs 2023

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği bünyesinde 1 Profesör Doktor, 1 uzman Doktor görev yapmaktadır.

 POLİKLİNİK HİZMETİ:

 Hastanemiz çocuk kardiyoloji polikliniğinde kardiyolojik muayene, ekokardiyografi (EKO), transözofageal ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi, 24 saatlik ritm holter ve efor testi yapılmaktadır. Hastalar sıklıkla morarma, üfürüm, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma ve yüksek tansiyon gibi yakınmalarla polikliniğimize başvurmaktadırlar.

Hastaların aynı gün muayanesi, EKG, EKO değerlendirilmesi, holter ve efor testi yapılmaktadır.

 YATAKLI KLİNİK HİZMETİ

 Çocuk Kardiyoloji servisi 5 yatak kapasitesine sahip olup, servisimizde doğuştan veya sonradan oluşan kalp hastalıklarının yanı sıra, ritim ve iletim bozukluklarının tanı, izlem ve tedavileri yapılmaktadır.

 C blok 1. Katta yer almaktadır.

 SIK SORULAN SORULAR:

 Kalpte üfürüm duyulması tehlikeli midir?

 Üfürüm; muayene esnasında steteskop ile kalp dinlenildiğinde normal kalp sesine ek olarak duyulan seslerdir. Çocuklarda duyulan “üfürümler”in yarıdan fazlası “normal” ya da “masum üfürümler” olarak adlandırılır, yani kalp tamamen normaldir ve bu üfürüm çocuğun ileride kalp hastası olma riskini arttırmamaktadır. Ana damarlar ve kalp kapakçıklarındaki daralmalar, kalpte meydana gelen delikler, kan akışında oluşan sorunlar gibi nedenlerle üfürüm duyulabilir. Bunların bir kısmı dışarıdan herhangi bir belirti vermeyen sinsi bir kalp rahatsızlığının habercisi olabilmektedir. Deneyimli bir çocuk kalp hastalıkları uzmanı, muayenesi sonucunda bu üfürümün hangi gruba gireceğini büyük bir olasılıkla söyleyebilir ancak kesin tanı için özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda ekokardiografik inceleme yapılması önerilmektedir.

 Doğuştan ve sonradan olan kalp rahatsızlığı nasıl anlaşılır?

 Anne babaları nasıl ve ne şekilde daha dikkatli olmaları için uyarabiliriz? Bazı bebeklerde doğumdan sonraki saatlerde veya günlerde acil cerrahi girişim hayat kurtarıcı olduğundan erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Doğumsal kalp hastalıkları çok çeşitli olduğundan yarattıkları şikâyetler de büyük oranda değişkenlik gösterebilir. Bazı bebeklerde morarma ön planda iken bazılarında renk tamamen normaldir. Morarma en çok bebekler ağladıkları zaman dudaklar ve parmak uçlarında fark edilir. Parmaklarda çomaklaşma görülebilir. Solunum güçlüğü, sık ve iç çekme tarzında nefes alma, iştahsızlık ve kilo alamamayla birlikte gelişme geriliği sık karşılaşılan belirtiler arasında yer alır. Bebeklerde anneyi emerken yorulma önemli bir belirti olabilir. Bazı kalp rahatsızlıklarında ise çocuklar sık ve ağır solunum sistemi enfeksiyonu geçirebilir. Daha büyük çocukların ise oyun oynarken arkadaşlarından daha çabuk yorulduğunun fark edilmesi önemli bir kriter olabilir.

 Çocuklar kaç yaşından itibaren kalp ameliyatı olabilirler?

 Bazı vakalarda doğumdan sadece 1 saat sonra müdahale etmek ve bebeği kalp ameliyatına almakgerekebilir.Yani,bebekveçocuklarakalpameliyatıyapmakiçinbiryaşsınırıyoktur.Burada önemli olan bebeğin ya da çocuğun bu cerrahi operasyonu yapabilecek donanımda bir merkezde bulunmasıdır.

 Doğumsal tüm kalp hastalıkları tedavi olmadan iyileşir mi?

 Bu durum sadece belli bir hasta grubunda gözlemlenmiştir. Kalp delikleri kendiliğinden kapanabilse de bazı doğumsal kalp hastalıklarında kateter yöntemi uygulanmaktadır. Bununla birlikte, çocuklarda doğumla gelen kalp hastalıklarının çoğunda ameliyat yapılması gerekir.

 Ailesinde kalp hastalığı bulunan çocuklar daha sıkı mı takip edilmeli?

 Evet. Ailesinde kalp hastalığı bulunan ve anne ya da babası kalp hastası olan her çocuğun kalbinde bir sorun olacak şeklinde bir kural olmasa da bu çocukların yakından takip edilmesi ve hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra izlenmesi olası risklerin kaldırılması açısından büyük önem taşır.

 Fetal ekokardiyografi işlemini kimler yaptırmalıdır?

 Fetal ekokardiyografi işlemi doğuştan kalp hastalıklarının tespit edilebilmesi için yüksek riskli gruplara mutlaka uygulanmalıdır. Riskli gruplar içerisinde pozitif aile öyküsü olanlar, bazı hastalıklarıbulunananneadayları,hamilelikteteratojenlere(ajanlara)maruzkalınması,kızamıkçık gibi intrauterin enfeksiyon geçirilmesi, raporlanmış fetal anomali olması, amnion sıvı anomalileri, kromozom anomalisinin bulunması, ikiz gebelikler, monozigotik ikizler ve birleşik ikizler bulunur. Bununla birlikte fetal eko,yaşı ileri olan anne adaylarının yanı sıra tahlil sonuçları anormal olan annelere deuygulanabilmektedir.

 Klinik Doktorlarımız:

 Prof.Dr. DERYA ARSLAN

Uzm.Dr. HÜSEYİN YILMAZ