Hematoloji
29 Mayıs 2023

Hematoloji nedir?

Hematoloji kan ve kanı oluşturan organlarla ilgili hastalıkları inceleyen bir bilim dalıdır. Kan, neredeyse tüm vücudun işlevi için temel bileşendir ve bir kan testi, vücudun fiziksel durumu hakkında hemen hemen her türlü muayeneden daha fazlasını gösterebilir, bu nedenle hematoloji, önemli bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Hematoloji bilim dalı multidisipliner bir yaklaşımla pek çok hastalığın tanı ve tedavisini yapan bir bölümdür. Hematolojide kan hastalıkları temel olarak iyi huylu veya kanser olmayan ve malign, yani kötü huylu olarak ikiye ayrılır.

Hematoloji hangi hastalıkları inceler?

Kan hastalıkları; kan kanseri (lösemi)/kanserleşme potansiyeli olan hastalıklar ve bu riski taşımayan iyi huylu hastalıklar olarak iki farklı gruba ayrılır. İyi huylu hastalıklar içinde en başta anemiler gelmektedir. Hemoglobin bozukluğuyla giden hastalıklar, hemofili ve trombositopeni (trombosit değerinin normalden az olması) gibi nedenlere bağlı kanamalar, trombofili (damar tıkanıklığına yatkınlık) gibi iyi huylu hastalıklar ile akut lösemiler kronik lösemiler, miyeloproliferatif hastalıklar, myelodisplastik sendromlar, lenfomalar, lenfoproliferatif hastalıklar, multipl miyelom ve diğer plazma hücre hastalıkları olan kötü huylu hastalıklar hematoloji bilim dalının ilgi alanına girmektedir.

Konya Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü

Konya Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü, Konya Şehir Hastanesi Y Blok Onkoloji Hastanesi’nde bulunmaktadır. Bölümümüzde 2 doçent, 2 hematoloji uzmanı görev yapmaktadır. Onkoloji Hastanesi 1. katında hematoloji poliklinikleri, konsültasyon, sağlık kurulu, hafta içi her gün aktif olarak görev yapmaktadır. Hematoloji yatan hasta servisleri Onkoloji Hastanesi 3. ve 4. katta bulunmaktadır.

Bölümümüzde Hematoloji Bilim Dalı’nı ilgilendiren hem iyi huylu hem de kötü huylu hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Anemiler, kemik iliği yetmezlikleri, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, trombofili ve diğer hematolojik hastalıklar ile akut lösemiler, kronik lösemiler miyeloproliferatif hastalıklar, myelodisplastik sendromlar, lenfomalar, lenfoproliferatif hastalıklar multipl miyelom, ve diğer plazma hücre hastalıkları olan hematolojik hastalıkların tanısı konularak tedavi edilebilmektedir.