Dahiliye
29 Mayıs 2023

Konya Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü,21 yataklı Genel Dahiliye Servisi ve günlük 1000 hastaya ulaşan Ayaktan Hasta Poliklinikleri ile eğitim ve sağlık hizmeti misyonunu sürdürür. İç Hastalıkları Kliniği, modern-fiziki ortamlarda ve teknolojik  tıbbi imkanlarla tıptaki gelişmeleri yenilikleri yakından takip eden tecrübeli uzman hekim kadrosuyla hastaları genel dahiliye misyonu olan bir bütün içerisinde değerlendirir, teşhis ve tedavilerini başarılı bir şekilde uygular. Dahili hastalıkları olan vatandaşlara hizmetimiz kliniğimizde multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülür, tanı ve tedavileri titizlikle ve bilimsel zeminde verilir. Servis ünitemizde gün içerisinde Dahiliye Uzmanları ve asistanlarımız tarafından yapılan günlük vizitlerle hastaların takipleri yapılır. Gereğinde ilgili bölümlerle konsulte edilerek tedavi ve bakımları hassas bir şekilde klinik hemşireleri tarafından uygulanır. İç Hastalıkları Kliniği, Dahiliye Yan Dal Klinikleri ile beraber dinamik ve tecrübeli akademisyen ve uzman kadrosuyla bünyesine katılacak olan araştırma görevlisini;

Hastasının organik ve psikolojik problemlerine çözüm üretebilecek,
Hastasına bütünsel olarak yaklaşan güvenli ve bilimsel bir yaklaşım sergileyebilecek, 
Hastalarına primer ve sekonder korunmada gerekli öneri, ilaç ve diğer tedavi seçeneklerini sunabilecek, 
İnsiyatif alabilecek dikkatli bir dahiliye uzmanı olarak yetiştirir.