Diyaliz Merkezi
29 Mayıs 2023

Bölüm Hakkında Genel Bilgi:

Hemodiyaliz Ünitesi Genel Hastane bölümü F blok zemin katta yer almaktadır. Genel Hastane koridoru tarafından ve İdari bina tarafından 2 adet girişi bulunmaktadır. Y Blok Onkoloji Hastanesinde bulunan Nefroloji Kliniğine bağlı bir hasta ünitesidir.

   Merkez ünitede 26 adet seroloji negatif hemodiyaliz cihazı,2adet HBS(+),2 adet HCV(+)ve 1 adet de yedek cihaz olmak üzere toplamda 30+1 hemodiyaliz cihazı bulunmaktadır. Ayrıca yoğun bakımlarda kullanılmak üzere 2 adet HDF cihazı ve 18 adet hemodiyaliz cihazı bulunmaktadır. Hastanemiz bünyesinde bulunan 13 farklı yoğun bakım ünitesinde hasta başı hemodiyaliz hizmeti verilebilmektedir.

   Hemodiyaliz ünitesinde seans verilmiş programlı hastalar ile servislerde yatan veya acile başvuran acil diyaliz endikasyonu almış akut ya da kronik hastalar diyalize alınır. Yoğun bakımlara da yatan ya da acile başvurmuş genel durumu stabil olmayan hastalarda yatak başı hemodiyaliz hizmeti verilir. Ayaktan programlı hastalar için adreslerine göre servis güzergahları oluşturulmuş olup hastalar evlerinden alınıp diyaliz olduktan sonra tekrar evlerine bırakılmaktadır. Diyaliz tedavileri sırasında hastalar için kahvaltı dağıtımı yapılmaktadır.

 Bölümde Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 Akut Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

 Hemodiyaliz İşlemi nedir?
Hemodiyaliz; Fistül,greft ya da katater adı verilen uygun bir damar giriş yolu kullanılarak,yarı geçirgen bir membran ve cihaz aracılığıyla hastadan alınan kanın sıvı ve solüt içeriğinin düzenlenerek temizlenmesi ve hastaya geri verilmesi işlemidir.

 

 Kaç Tür Diyaliz Şekli Vardır?

 2 çeşit diyaliz tipi vardır. Bunlar:

 a)Hemodiyaliz

 b)Periton Diyalizi

   Periton Diyalizi: Böbrek fonksiyonları kaybolmuş hastalarda periton zarı denilen hastaların kendi karın zarlarına belli aralıklarla belli özellikteki solüsyonların verilmesi ve verilen sıvının belli bir süre sonra geri çekilmesi işlemidir. Yani burada temizleme işlemini hastaların kendi karın zarı yapmaktadır.

 
Diyaliz Merkezimizde:

1adet Klinik Sorumlu Doktorumuz:

Prof. Dr. İbrahim GÜNEY

2 adet Uzman Doktorumuz:

Doç. Dr. Süleyman KARAKÖSE

Uzman Dr. Mustafa TOPAL

3 adet Diyaliz Hekimi:

Dr. Hidayet BAĞCI

Dr. Nuran ERYILMAZ

Dr. Öznur EKİCİOĞLU

 Olmak üzere toplamda 6 doktorumuz bulunmaktadır.

  Diyaliz merkezimizde; Hastalara Nefroloji Uzmanı sorumluluğunda diyaliz sertifikalı Hekim, Hemşire, Diyaliz Teknikeri, Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Manevi destek personeli dahilinde hizmet sunulmaktadır.

  Hepatit B ve Hepatit C tanısı almış olan hastalarımız ayrı cihazlarda diyalize alınmaktadır. Ayrıca Hepatit B tanılı hastalarımız için ayrılmış izole oda bulunmaktadır.

  Merkezimizde 30 cihaz ile programlı 100 hastaya ve aylık olarak yaklaşık 400 adet de serviste yatan, acile başvuran veya yoğun bakımlarda yatan hastalara diyaliz hizmeti verilmektedir. Tüm programlı diyaliz hastalarının aylık,3 aylık ve 6 aylık kan tetkikleri yapılmakta, akciğer grafileri ve kalp grafileri izlenmekte ve düzenli olarak ekokardiografileri çekilmektedir. Hastalara organ nakli konusunda eğitim verilmekte olup ilgili hastanelere yönlendirmeleri yapılmaktadır.

 İletişim: 0332 310 50 00 numaralı hattı arayarak 20112 veya 20115 dahili numaraları çevirerek ulaşım sağlanabilmektedir