Aile Hekimliği
29 Mayıs 2023

Aile hekimliği sağlık sorunlarına karşı ilk yaklaşımın oluşturulduğu yerdir. Hastaları bütüncül bir yaklaşım açısıyla değerlendirip fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halini sağlamak için uygulamalar geliştirir. Akut hastalıkların tedavisi kadar kronik hastalık takibiyle beraber tüm sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenir. Aile hekimliği genel muayene polikliniği sağlıkla ilgili konularda bir danışmanlık rolü üstlenmektedir. Genel muayene polikliniğinde özellik kazanmamış hastalıkların fonksiyonel ve bütüncül yaklaşım ile erken tanısının yapılması amaçlanmaktadır. Gerektiğinde ilgili bölümlerle beraber değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Başvuranların fizik muayenelerinin yanı sıra yeni doğan, çocuk ve ergenlik dönemi, gebe ve yaşlı takipleriyle periyodik muayene ve sağlık taramaları özenle yapılmaktadır.
Bunların yanı sıra başvuran kişilere işe giriş, ehliyet, hastalık, evlilik ve durum bildirir raporları polikliniğimiz tarafından düzenlenmektedir.