Hastanemizde Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi Gerçekleştirildi.
05 Temmuz 2022

Türkiye’de sağlık hizmetinin etkin, etkili, verimli, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde sunulmasını sağlarken; hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Bakanlığımız, hastanelerimizde yerinde kalite değerlendirmeleri gerçekleştirmektedir. Bu amaçla hastanemiz 20.06.2022-24.06.2022 tarihleri arasında kalite standartlarına uyum açısından Bakanlık ekibince değerlendirilmiştir.

Hastanemizde gerçekleştirilen değerlendirme faaliyeti ile tüm birimler ve süreçler gözden geçirilmiş, değerlendirici ekibin kıymetli deneyimlerinden istifade edilmiş, çalışanlarımızın da eş zamanlı olarak iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır. Son derece faydalı ve verimli geçen değerlendirme sürecine özverili çalışmaları ile destek veren başta Bakanlığımız değerlendirici ekibi olmak üzere hastanemizin tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
  • DSC_0001.JPG
  • DSC_0018.JPG
  • DSC_0021.JPG
  • DSC_0113.JPG
  • DSC_0116.JPG
  • DSC_0125.JPG
  • DSC_0132.JPG